Magnus Hontvedt

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-20)
Mine forskningsinteresser er knyttet til undervisning og læring i grunnskole og høyere utdanning. Noen av temaene jeg forsker på, er hvordan simuleringer og teknologi kan brukes for å konstruere læringsomgivelser i høyere utdanning. Samt hvordan lærere arbeider med samarbeidslæring, læringsutbytte og vurdering i ungdomsskolen.

Ansvarsområder

Underviser på:

  • ph.d.-programmet PEDRES
  • grunnskolelærerutdanningen 5-10
  • master i pedagogikk

Medlem i følgende forskergrupper:


Aktuelle prosjekter:

Avsluttede prosjekter:

 

Publikasjoner i Cristin