Nettverk for interaksjonsanalyse

Nettverk for interaksjonsanalyse (NIA) består av forskere med en felles interesse for å studere læreprosesser slik de utspiller seg i samtaler og interaksjon mellom mennesker og artefakter.


NIA er en tverrfaglig gruppe bestående av forskere fra ulike fagmiljø som for eksempel pedagogikk og språkfag. Vi har månedlige møter hvor vi legger frem og analyser lyd og videodata. Vi arrangerer også lesegrupper og forskningsseminarer, i samarbeid med doktorgradsprogrammet Pedagogiske ressurser og læreprosesser (PEDRES).

Nettverket tilbyr en konstruktiv arena for drøfting av pågående forskningsprosjekt og skrivearbeid samt planlegging og iverksetting av nye, felles prosjekter. Nettverket er spesielt viktig med tanke på å støtte stipendiater i arbeidet med sine forskningsprosjekter.

Utvalgte publikasjoner fra NIA:

 • Eilertsen, L.-J. (2014). Maintaining Intersubjectivity When Communication Is Challenging: Hearing Impairment and Complex Needs. Research on Language and Social Interaction, 47 (4).

 • Eilertsen, L.-J. (2014). Gjennom samhandlingsformater dannes betingelser for deltakelse: Om interaksjon mellom barn med og uten funksjonsnedsettelser. Spesialpedagogikk, 2014 (8), 53-70.

 • Gerwing, J., & Dalby, A. M. L. (2014). Gestures convey content: An exploration of the semantic functions of physicians’ gestures. Patient education and counseling, 96 (3), 308-314.

 • Hontvedt, M. (2015). Professional vision in simulated environments—Examining professional maritime pilots' performance of work tasks in a full-mission ship simulator. Learning, Culture and Social Interaction, 7, 71-84.

 • Hontvedt, M., & Arnseth, H. C. (2013). On the bridge to learn: Analysing the social organization of nautical instruction in a ship simulator. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 8 (1), 89-112.

 • Landmark, A. M. D., Gulbrandsen, P., & Svennevig, J. (2014). Whose decision? Negotiating epistemic and deontic rights in medical treatment decisions. Journal of Pragmatics.

 • Silseth, K. & Gilje, Ø. (2017): Multimodal composition and assessment: A sociocultural perspective. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice.

 • Silseth, K & Arnseth, H. C. (2016): Frames for learning science: Analyzing learner positioning in a technology-enhanced learning environment. Learning, Media & Technology, 41(2), 396-415.

 • Silseth, K. (2013): Surviving the impossible: A study of students’ constructions of digital stories on World War II. Learning, Culture and Social Interaction. 2 (3), 155-170.

 • Skovholt, K. (2016). Establishing Scientific Discourse in Classroom Interaction Teacher Students’ Orientation to Mundane Versus Technical Talk in the School Subject Norwegian. Scandinavian Journal of Educational Research.

 • Skovholt, K., Grønning, A., & Kankaanranta, A. (2014). The Communicative Functions of Emoticons in Workplace E-Mails: :-). Journal of Computer-Mediated Communication. 19 (4), 780–797.

 • Skovholt, K., & Svennevig, J. (2013). Responses and Non-responses in Workplace Emails. I S. Herring, D. Stein & T. Virtanen (Eds.) Handbook of the Pragmatics of Computer-Mediated Communication (s. 581-603). Mouton de Gruyter.

 • Solem, M. S. (2016). Displaying knowledge through interrogatives in student-initiated sequences. Classroom Discourse, 7(1), 18-35.

 • Solem, M. S. (2016). Negotiating knowledge claims: Students’ assertions in classroom interactions. Discourse Studies.

 • Solem, M. S., & Skovholt, K. (2017). Teacher Formulations in Classroom Interactions. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-20

 • Skovholt, K. (2018). Anatomy of a teacher–student feedback encounter. Teaching and Teacher Education, 69, 142-153.

Kontaktpersoner ved NIA:

Deltakere i nettverket:

Eksterne deltakere: