Ann Kristin Strøm

Ann Kristin Strøm

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3120)
Mitt phd-prosjekt er knyttet til prosjektet Videobaserte læringsformer i profesjonsutdanningen (ViP), og undersøker lærerstudenters dialoger og anvendelse av videoannotasjonsverktøy brukt i arbeid med analyse av autentisk klassromsvideo. Jeg er interessert i hvordan studentenes aktiviteter rundt annotasjonene kan utgjøre meningsfulle ankerpunkt og støtte, og i hvilken grad aktiviteten bidrar til å sette studentene i stand til delta i profesjonsfaglige praksiser.

Ansvarsområder

Publikasjoner i Cristin