Charlotte Beal

Charlotte Beal

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-36)
Ph.d.-stipendiat i utdanningsvitenskap. Mine forskningsinteresser er tilknyttet læring og undervisning i grunnskole og lærerutdanning, og her spesielt samarbeidslæring, læring og teknologi, læringsdesign og interaksjonsanalyse.

Ansvarsområder

CV

2021 - d.d.: Stipendiat i utdanningsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge. 

2020-2021: Lektor med tilleggsutdannelse, Tønsberg Kommune, Ringshaug ungdomsskole. 

2018-2021: Prosjektgruppemedlem i LUDO (Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser) ved Universitetet i Sørøst-Norge. Bl.a. studentrepresentant og medieansvarlig (2020). I produksjonsteam: Utviklingssamtalen. Leder av produksjonsteam: Storefri.

2018 - 2020: Master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Universitetet i Sørøst-Norge. Profesjonsrettet pedagogikk med fordypningsfag norsk. 

Tittel masteroppgave: Fostering Learning through Computer-mediated Collaborative Writing: a case study of upper secondary school students' meaning making when engaging in computer-mediated collaborative writing. 

2014 - 2018: Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn, Universitetet i Sørøst-Norge. Pedagogikk, engelsk, norsk og samfunnsfag. 

2010 - 2011: Årsstudium (av BA) i Filmmaking: Production & Design, Kingston University, London. 

Publikasjoner

Beal, C. & Aagaard, T. (2020). Dialogiske læringsrom. Undervisningsressurs på LUDO-nettsiden.

Beal, C. (2020). Samskriving. Undervisningsressurs på LUDO-nettsiden.

Andersen, A., Beal, C. F. (2019). Grep 8, 10-11, 17, 19, 29, 59-62 & 98. I T. Burner, C. Carlsen & K.Kverndokken (2019), 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and Practical Approaches in the English Classroom. Bergen: Fagbokforlaget.

Andersen, A., Beal, C. F. & Oddvik, M. (2019) Grep 58, 70-71 & 73. I T. Burner, C. Carlsen & K.Kverndokken (2019), 101 ways to work with communicative skills - Theoretical and Practical Approaches in the English Classroom. Bergen: Fagbokforlaget.

Publikasjoner i Cristin