Astrid Camilla Wiig

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C3-11)
Jeg er særlig interessert i å undersøke hvordan ny teknologi knytter sammen og endrer måten vi skaper mening og utvikler læringsaktiviteter på. Ved å bruke sosiokulturelle og dialogiske perspektiv undersøker jeg lærings- og vurderingspraksiser i og på tvers av ulike institusjoner. Mine forskningsbidrag er spesielt fokusert på unges læring på tvers av formelle og uformelle læringspraksiser som for eksempel skole og fritid, på læring og vurdering i avanserte digitale simuleringer i maritime utdanninger og på nyere former for vurderingssamtaler i ungdomsskolen knyttet til det 21 århundrets behov for læring og forståelse.

Ansvarsområder

Undervisning og veiledning:

 • Uformelle læreprosesser i barne og ungdomskulturen (MP-SUL4300) Master i Pedagogikk
 • Teaching and Learning in Maritime Context (MP-5083) Master of Maritime Management
 • Learning in and through XR (MASMIS) Master of Science of Management Information Systems (HH)
 • Profesjonsemne i Pedagogikk. Lektorutdanningen i historie (HH)
 • Pedagogikk på Lærerutdanningene (GLU 5-10). Bachelor og Master nivå
 • Underviser i etter- og videreutdanning for lærere innen IKT i Læring
 • Veileder studenter på Bachelor, Master og PhD nivå

Forskningsprosjekter:

 • 2020-2025. Prosjektleder for USNs delprosjekt i Professional Education and Simulation-based Training (PROSIM). (NFR)
 • 2022 - 2023. Prosjektleder for Arbeidslivsrettet bruk av AR i Kongsberg (USN Profesjon)
 • 2021-2022. Prosjektleder for USNs delprosjekt i AR i Kongsberg (RFF Viken)
 • 2020-2024. Pedagogisk rådgiver i ledergruppen i Senter for Fremragende Utdanning (COAST) (DIKU)

Forskergrupper

Tidligere prosjekter: 

 • 2019-2020. Prosjektleder for Blended Learning in Maritime Master Educations. (MARKOM2020)
 • 2016-2020. Prosjektdeltager i Tracing Learning Outcomes in Policy and Practice (LOaPP)/ Læringsutbytte i politikk og praksis. NFR. https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=536560
 • 2019-2020. Prosjetdeltager i Det er lærer du skal bli, delprosjektet Profesjonsverkstedet.
 • 2012-2016. Ph.D kandidat i Knowledge in Motion across Contexts of Learning (KnowMo). NFR
 • 2015-2016. Prosjektdeltager i Profesjonslæring i "Teacher Support Teams"

Annet:

Kompetanse

Mine forskningsinteresser er:

 • Læring på tvers av hverdags- og akademiske kontekster
 • Ungdomskultur og ungdommers bruk av digitale ressurser
 • Simulatorbaserte lærings-og vurderingspraksiser i helse, biomedisin & maritim
 • AR i yrkesutdanninger
 • Pedagogisk veiledning

CV

Linkedin profile: https://www.linkedin.com/in/astrid-camilla-wiig-b9b88b128/

Utdanningsbakgrunn:

 • PhD. Tittel på avhandling "Connecting everyday and academic learning practices,- a teacher challenge?"
 • University of California, Berkely. Scholarship at Graduate School of Education
 • Cand Polit. "Elektronisk ransel". Hovedfag i pedagogikk ved PFI, UiO
 • 4-årig allmennlærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus

Bakgrunn (arbeidsliv)

 • 2019 -         Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • 2011-2019. Førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • 2001-2011. Prosjekleder, kompetanseuvikler og endringsleder i Telenor Business Consulting
 • 2000-2001. Forlagsredaktør i Aschehoug Kompetanse, H. Aschehoug & Co. AS

Verv:

 • Arbeidsgruppemedlem for utvikling av PhD-utdanningene, USN
 • Styringsgruppemedlem i DigTekLab, USN
 • Studentrepresentant i FOU-utvalget (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
 • Studentrepresentant (vara) i Programutvalget for ph.d.-programmet i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (PEDRES, USN)
 • Nettverksleder for Vestfolds nettverk for veiledning

Publikasjoner

Siste publikasjoner:

2022

 • Wiig, A.C. (2022). Exploring the interactional practice of assessment: Students as competent contributors in evaluating their own competence. In Prøitz, T.S.; Wermke, W. & Aasen, P. (eds). Unpacking the policy and practice nexus: educational structure and agency compared. Springer (forthcoming)

2021

 • Charlott Sellberg, Astrid Camilla Wiig, Roger Säljö (2022). Mastering the artful practice of navigation: The situated endorsement of professional competence in post-simulation evaluations. Studies in Educational Evaluation - 2022-01-01. Online 2021. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2021.101111
 • Wiig A.C. (2021) Blended Learning. Exploring Contradictory Demands Between Emerging Design Principles and New Learning Practices. In: Nazir S., Ahram T.Z., Karwowski W. (eds) Advances in Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences. AHFE 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 269. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80000-0_14.
 • Wiig, A.C. & Sellberg, C. (2021) The co-construction of student reflection: A dialogical perspective on online oral examinations in higher education. Paper presentation at ICERI (virtual) and Gothenburg ICERI Hub physically. October 2021

2020

 • Sellberg, C., Wiig, A.C. Telling Stories from the Sea: Facilitating Professional Learning in Maritime Post-Simulation Debriefings. Vocations and Learning 13, 527–550 (2020). https://doi.org/10.1007/s12186-020-09250-4
 • Wiig, A.C. og Prøitz, T.S. (in Progress) Tracing Educational Policy in Classroom Assessment practices – analyzing “subject talk” as a new form of assessment across policy documents and classroom practices.

2019

 • Wiig, Astrid Camilla (2019) Connecting everyday and academic learning practices, a teacher challenge? Doctoral Dissertation no 34. University of South Eastern Norway. ISBN: 978-82-7860-370-3 (print) ISBN: 978-82-7860-369-7 (online)

2018

 • Wiig, Camilla, Wittek, Anne Line & Erstad, Ola (2018). Teachers, tools and accountable practices. Engaging with a wiki blog as a learning resource. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  s 1- 13 . doi: 10.1016/j.lcsi.2018.07.001 Journal article, 2018.
 • Camilla Wiig, Kenneth Silseth & Ola Erstad (2018) Creating intercontextuality in students learning trajectories. Opportunities and difficulties, Language and Education, 32:1, 43-59, DOI: 10.1080/09500782.2017.1367799. Journal article, 2018
 • Sharma, Amit; Nazir, Salman; Wiig, Astrid Camilla; Sellberg, Charlott; Imset, Marius; Mallam, Steven (2018). Computer Supported Collaborative Learning as an Intervention for Maritime Education and Training. I: Advances in Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences: Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences, July 21-25, 2018, Loews Sapphire Falls Resort at Universal Studios, Orlando, Florida, USA. Springer 2018 ISBN 978-3-319-93881-3. s. 3-12. USN. Book chapter. 

2017

 • Silseth, Kenneth; Wiig, Camilla; Erstad, Ola. (2017). Elevers hverdagserfaringer og kunnskaper som ressurser for læring. I O. Erstad & I. Smette (red.): Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-53333-5. s. 37-54. Book chapter.
 • Strandbu, Åse; Stefansen, Kari; Wiig, Camilla. (2017). Læring i idrett og skole. I O. Erstad & I. Smette (red.): Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-53333-5. s. 74-93. Book chapter.

 

Former Publications:

 • Wiig, Camilla; Wittek, Anne Line. (2013). "Det beste var at ingen hadde rett`" : om gjensidig studentveiledning som redskap i lærerutdanningen. I L. G. Lingås & K. R. Olsen (red.): Pedagogisk veiledning. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44709-7. s. 98-117. Book chapter
 • Netteland, Grete; Fjuk, Annita; Berge, Ola; Bentsen, Elise; Mørch, Anders; Guribye, Frode; Wiig, Camilla. (2002). Pilotprosjekt: Evaluering av e-læring for Kvartal1. Oslo: Telenor Business Consulting. 27 s. Report.
 • Wiig, Camilla (2000). Elektronisk ransel. En teoretisk og empirisk studie av læring og IKT i ulike skolekulturer. UiO, PFI. (Hovedfagsoppgave/Master thesis)

 

Utvalgte konferansepresentasjoner:

 

 • Exploring how wiki blogs are constituted as learning resources in a science project. Astrid Camilla Wiig & Anne Line Wittek. Paper presentation at the 17th Biennal EARLI Conference, August 29 – September 2, Tampere, Finland. Conference contribution 2017 

 

 • The Knowledge in Motion project. Connected learning in institutional practices. Øystein Gilje & Camilla Wiig. A Symposium called Pedagogicazing the 21th century: Global research into learning beyond the school. Held at Voksenåsen Conference Centre, Oslo Norway. September 21-23, 2016. Conference contribution 2016.

 

 • Accountable talk. Exploring how wiki blogs are constituted as learning resources in a science project. Camilla Wiig. Paper presentation at the 4th NAFOL conference 17-19 October 2016, Kristiansand, Norway. Conference contribution 2016.

 

 • Creating Intercontextuality in Students LearningTrajectories: Opportunities and Difficulties. Camilla Wiig, Ola Erstad & Kenneth Silseth. Paper presentation at ECER conference, August 23 - 26, 2016 in Dublin, Irland. Conference contribution 2016
 • Framing Interactions Dialogically. Exploring a Teachers Constitution of Wiki Blogs as Mediating Resources for Learning in a Science Context. Camilla Wiig & Anne Line Wittek. Paper presentation at ECER conference, August 23 - 26, 2016 in Dublin, Irland, 2016. Conference contribution 2016.

 

 • Pedagogical Link-making. Exploring a Teachers Framing of Interactions in a Regular Classroom Context. (Poster title: Creating intercontextuality in students learning trajectories: Opportunities and difficulties). Camilla Wiig. Poster presentation at AERA conference May 8 - 12, 2016 in Washington DC. Conference contribution 2016.

 

 • Teacher’s use of student’s everyday knowledge and experiences as resources in classroom interaction. Kenneth Silseth, Camilla Wiig & Ola Erstad. Paper presentation at EARLI conference. Not presenting author.

 

 • Knowledge in Motion. Investigating Figured worlds in and outside school. Camilla Wiig & Anne Line Wittek. Paper presentation at ISCAR The 4th congress; August 2014, Sidney, Australia, Conference contribution 2014.  

 

 • Læring på tvers: idrettens rolle i ungdomskulturen. Camilla Wiig & Åse Strandbu. Paper presentation at Krøppsøving i Bevegelse conference, June 12 - 13, NIH, Oslo, Norway, Conference contribution, 2014.

 

 • Starting a multi-sited fieldwork in schools, families and leisure activities. Choices and experiences. O. Erstad, Ø. Gilje, K. Silseth, Å. Strandbu, I. Smette & C. Wiig. Paper presentation at the Oxford Ethnography and education conference, august 16 - 18, 2013. New College, Oxford, England, Conference contribution, 2013.

Publikasjoner i Cristin