Utsnitt av en freske funnet i Pompeii som viser øynene en kvinne fra overklassen
FRESKE: Utsnitt av en freske funnet i Pompeii. Utsnittet viser øynene til en en kvinne fra overklassen. Fresken er ofte kalt Sapfo, og den er utstilt på Nasjonalmuseet i Napoli.

Forskningsgruppen arbeider med skjønnlitteratur og andre estetiske uttrykk, og fokuserer særlig på forholdet mellom menneske og natur.

Forskningsgruppen for estetikk er et forum for forskere og stipendiater fra ulike disipliner ved USN, først og fremst språkfagene norsk, engelsk og spansk, i tillegg til kulturstudier.

Gruppens interesser for estetiske grunnlagsspørsmål kombineres med både nærlesende og kontekstualiserende analyser av spesifikke verk. Et sentralt tema er forholdet mellom menneske og natur, som utforskes innenfor estetiske, filosofiske og økokritiske rammer. Vi har dessuten en egen temagruppe som arbeider med sanglyrikk i ulike sjangre. 

Forskningsgruppen har månedlige møter, der medlemmene legger frem egen pågående forskning for hverandre, og hvor vi også diskuterer teoretiske tekster som er relevante for gruppen som helhet. Forskere fra andre institusjoner blir med jevne mellomrom invitert til å bidra, og vi arrangerer dessuten enkelte større seminarer over mer spesifikke temaer. 

Forskningsgruppen tar imot ph.d.-stipendiater og andre rekrutter med prosjekter som er relevante for gruppens aktiviteter.

Aktuelle tema:

  • estetiske grunnlagsspørsmål
  • moderne skjønnlitteratur i den norsk-, engelsk- og spanskspråklige verden
  • økokritikk
  • dyrene i menneskets tidsalder
  • sanglyrikk

Eksterne medlemmer

Publikasjoner

Gruppeleder

Medlemmer

Ph.d.-kandidater