info
Lyst til å besøke universitetet? I november kan du besøke tre av våre studiesteder. Bli med på åpen dag!

Forfatterstudium

Bø - Heltid

Det skapende forfatterarbeidet står sentralt i forfatterstudiet i Bø, hvor du også får innsikt i litteraturteori og forfatteryrkets praktiske sider.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested:
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 6525
 • Studienivå: Års- og halvårsstudier
 • Studiepoeng: 60
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Oppstart: Høst 2024
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 2
 • Antall studieplasser: 16
Minn meg på søknadsfrist
Stabel med bøker

Hvorfor forfatterstudiet?

På forfatterstudiet får du en fantastisk mulighet til å utvikle dine litterære evner. Mange av de mest anerkjente forfatterne i Norge foreleser på studiet, og flere av dem har selv vært studenter ved forfatterutdanninga. Den prisbelønte dikteren og romanforfatteren Rune Christiansen har faglig hovedansvar for studiet.

Forfatterutdanningen er et samarbeidstiltak mellom Universitetet i Sørøst-Norge og Den norske forfatterforening.

- Å gå på forfatterstudiet er det viktigste jeg har gjort. Alt siden relaterer seg på en eller annen måte til noe jeg har lært der.

Geir Gulliksen, prisbelønnet forfatter og redaktør.

Hva slags jobb får du?

Mange studenter blir forfattere. Tidligere studenter jobber også i forlag og media, eller i andre deler av kulturlivet. 

Kontakt med arbeidslivet

I studiet inngår møter med forlagsbransjen, med redaktører og med litteraturkritikere. Studentene har også praksis i Grenland friteater i den perioden de jobber med manuskriptarbeid for teater.

Dette lærer du hos oss

Forfatterutdanningen i Bø er en kunstfaglig utdanning hvor du lærer å skrive skjønnlitterære tekster.

Studiet er satt sammen av tre deler som går parallelt gjennom hele studiet:

 • Skriveverksted med praktiske skriveøvelser, tekstanalyse og arbeid med egne litterære prosjekt innenfor ulike sjangere.
 • Litteraturteori: Forelesinger, litterær analyse, innføring i sentrale litterære verk.
 • Seminardel: seminar av varierende lengde.

Det skapende arbeidet, “litteraturproduksjonen”, med drøftinger og analyse av egne og andres tekster, har en sentral plass i studiet. Seminar- og teoridelen skal gi perspektiv til dette arbeidet. I studiet får du også kunnskap om de mer praktiske sidene av forfatteryrket.

Studieåret skal være en tid for prøving, refleksjon og innhenting av kunnskap fra ulike fagdisipliner innen humaniora. Ved forfatterstudiet vil vi føre disse sammen og la dette være styrende for det bevisste tekstarbeidet og den skapende prosessen.

keyboard_backspace TV-innslag fra forfatterstudenters praksis hos Grenland Friteater.

keyboard_backspace NRK-intervju med student Madeleine Ferre (nett-reportasje).

Videre utdanning

Studiet kan, etter søknad, gå inn som en del av en bachelorgrad ved universitet og høyskoler.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2024 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2023 høst

warning Studiemodellen for "2024 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

Opplastede skjønnlitterære tekstprøver (15 sider på norsk, svensk eller dansk). Teksten eller tekstene kan være i en eller flere skjønnlitterære sjangre: novelle, utdrag fra roman, dikt, essay, skuespill.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Finnes ingen poenggrense for dette studieprogrammet
Minn meg på søknadsfrist

Har du spørsmål?