USN evaluerer fagfornyelsen

FAGFORNYELSEN: Prosjektet "EvaFag – 2025" ved USN skal evaluere effektene av Fagfornyelsen i fire år framover.
FAGFORNYELSEN: Prosjektet EvaFag – 2025 ved USN skal evaluere effektene av Fagfornyelsen i fire år framover.

USN er tildelt ett av fire større prosjekter som evaluerer fagfornyelsen i skolen. Nå begynner det tverrfaglige prosjektteamet arbeidet som skal vare i fire år framover.

Med fagfornyelsen blir alle læreplaner for fagene i grunnskole og videregående opplæring fornyet. Målet er blant annet at elevene skal bli bedre forberedt på fremtiden, og at fagene skal få mer relevant innhold og tydeligere prioriteringer.

Samtidig som de nye læreplanene implementeres skal fire forskningsprosjekter i regi av Utdanningsdirektoratet undersøke og evaluere hvordan dette fungerer i praksis.

I mars 2021 ble det kjent at USN er tildelt prosjektet Evaluering av hvordan fagfornyelsen realiseres i spesifikke fag (EvaFag – 2025). Det er et tverrfaglig team fra Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) som skal jobbe med prosjektet i til sammen fire år.

– Som en av landets sentrale aktører innen grunnskolelærerutdanning og forskning, er det gledelig at USN skal bidra til å øke kunnskapen om fagfornyelsen, sier Per-Ludvik Kjendlie, dekan ved HIU.

Hva skjer i klasserommet?

Prosjektet EvaFag – 2025 skal undersøke den konkrete, praktiske implementeringen av fagfornyelsen i skolen, i klasserommet og i enkeltfag i barnetrinnet, og se på hvilke følger disse endringene får.

– Vårt utgangspunkt er at det som skjer i skolen, i klasserommet og i de enkelte fag kan underbygge eller motarbeide fagfornyelsens intensjoner, sier Nils Asle Bergsgard, som er visedekan for forskning ved HIU og prosjektleder for EvaFag.

Prosjektet har som mål å få fram kunnskap om:

  • endringer i hvordan man underviser og vurderer, endringer av lærer- og elevrollen, og endring i fagenes innhold
  • hvordan de ulike elementene i fagfornyelsen tas i bruk i enkeltfag
  • hvordan skole- og læringsmiljøet danner kollektive læreprosesser
  • hva som fremmer eller evt. hemmer implementeringen av fagfornyelsen i skolene og i enkeltfag
  • hvordan lærere og skoleledere ser på lærerutdannernes rolle når det gjelder å få til varige endringer

Solid prosjektteam

Med seg i prosjektet har Bergsgard et solid tverrfaglig team fra HIU. Teamet består av Geir Salvesen (Institutt for estetiske fag), Finn Hjardemaal (Institutt for pedagogikk), Tony Burner og Heike Speitz (Institutt for språk og litteratur), Lise Camilla Ruud, Karl Christian Alvestad og Eirik Brazier (Institutt for kultur, religion og samfunnsfag), og Trond Gustavsen (Institutt for matematikk og naturfag). I tillegg deltar Geir Møller fra Telemarksforsking, som USN har inngått et samarbeid med.

Teamet skal se på følgende praksisendringer og fag: Mer utforskende kompetanse og læring i samfunnsfag, matematikk og engelsk, praktisk dreining i musikk og styrket digital kompetanse i samfunnsfag og matematikk.

Disse praksisendringene peker mot den fjerde tverrgående praksisendringen knyttet til kunnskap om livsmestring og psykisk helse.

– En vurdering av fagfornyelsen vil danne et viktig kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med kvalitet og innhold i skolen, sier dekan Per-Ludvik Kjendlie.