– Engasjerer på en helt annen måte

Bilde fra Storefri. Foto: Staur Film/LUDO
STOREFRI: En ny læringsressurs for lærerstudenter er utviklet ved USN. Foto: Staur Film/LUDO

En helt ny digital læringsressurs for lærerstudenter er utviklet ved USN. – Du føler at du jobber med ekte mennesker, sier lærerstudent Linda Mari.

To elever i 9C mangler når skoleklokka ringer inn til ny time. Hvor er elevene, og hva kan ha skjedd i løpet av storefri? Det er det lærerstudentene skal finne ut av i den helt nye digitale læringsressursen «Storefri», som er utviklet av ansatte og studenter ved lærerutdanningen på Universitetet i Sørøst-Norge, i samarbeid med elever og lærere ved Ringshaug ungdomsskole og filmselskapet Staur Film.

Både elev- og lærerperspektiv

Hjørdis Hjukse– Storefri er en læringsressurs som består av videoglimt fra en klasse. Oppdraget er å finne ut av hva som har skjedd i storefri, og til hjelp får studentene 16 små filmer hvor vi får innsikt i hva som har skjedd i friminuttet fra et elevperspektiv, forteller Hjørdis Hjukse, som er førstelektor i pedagogikk ved USN.

I tillegg til filmene er det laget en rekke tekstlige ressurser. Studentene får se mailtråder mellom lærere og foreldre, et sosiogram, resultater fra en elevundersøkelse, og chatter i Teams.

Til sammen gir tekstmaterialet og filmene innsyn i både lærernes og elevenes perspektiv på klassemiljøet i 9C ved den fiktive skolen Stavnaker ungdomsskole.

– Studentene får hjelp av lærere og diskuterer i og på tvers av grupper det de ser. Fordi materialet avslører at det er en del utfordringer i klassemiljøet, blir studentene oppfordret til å lage en handlingsplan som kan styrke det psykososiale miljøet i klassen, fortsetter Hjukse.

LES OGSÅ: Her er lærerutdanningene du kan velge

Minner om «Skam»

Linda Mari Ødegaard-JensenEtter over ett års arbeid med utvikling, manusskriving og filmproduksjon er Storefri endelig klart for utprøving for lærerstudentene ved USN. Linda Mari Ødegaard-Jensen og Tomas Lindstad er begge studenter på GLU 1-7 ved campus Porsgrunn, og er blant de første som har fått teste ut Storefri.

– Det var veldig motiverende, og det engasjerte på en helt annen måte. Vi fikk en følelse av at vi jobbet med ekte elever, forteller Ødegaard-Jensen.

– Vi har jobbet med caser tidligere, men det å se videoene og føle at du jobber med ekte mennesker er noe helt annet, og vi kan se i pensum etter hjelp. Vi følte at vi lærte masse, og å kunne diskutere med medstudenter ga også verdi. I arbeidslivet er det ikke sikkert at alle ser den samme situasjonen, fortsetter hun.

Tomas LindstadOgså Lindstad er positiv til denne måten å lære på.

– Det minnet veldig om formatet i Skam, som jeg likte veldig godt. Samtidig fikk vi den profesjonelle tvisten, med at vi sitter og har innsyn i dokumenter som en lærer normalt vil ha. Vi fikk en helt annen opplevelse av å være lærer enn å sitte på forelesning og høre om det, sier han.

Både Ødegaard-Jensen og Lindstad nevner at Storefri gir et annet innblikk i elevenes opplevelser, sosiale miljø og samspill med hverandre enn en lærer normalt vil få med seg.

– Her er det en type allestedsnærværende forteller som åpner opp for et større innblikk enn en får ellers, sier Lindstad, og legger til at han ønsker seg flere slike læringsressurser som kan ta opp flere temaer og problemstillinger.

– Jeg savnet mer representasjon. I en skoleklasse i Norge i dag ville det nok vært mer mangfold blant elevene, og forskjeller i for eksempel kultur og religion som gjør det mer sammensatt, sier han.

LES OGSÅ: Lærerutdanningen får skryt for digitalt løft og god praksisordning

Positive tilbakemeldinger

Den anonyme evalueringen gjort i etterkant viser at studentene er svært positive til den nye måten å lære på.

– Det studentene erfarte da de jobbet med dette var at de kjente igjen typene av elever, enten fra egne skoledager eller fra praksis i klasserommet, som den stille eleven som ingen ser, eller den tilsynelatende «snille» eleven som kanskje er den som trekker i trådene. De fikk et profesjonsfellesskap hvor de kunne diskutere felles erfaringer fra ulike klasserom, og de ble oppmerksomme på at ting ofte er mer komplekst enn det først ser ut som, sier Hjukse.

Storefri er en øvelse i å observere, analysere og drøfte.

– Studentene følte at de fikk trening i å analysere klassemiljøet og ikke minst diskutere mulige tiltak. Vi har studenter med mye erfaring, og studenter som er helt ferske. Det fungerte godt for både erfarne og ferske, og det var utfordrende å jobbe med. Men det er viktig å koble ressursen til reell kunnskap og teori, understreker Hjukse.

Storefri

Et resultat av LUDO

Storefri er et av resultatene av prosjektet «Læring og undervisning i digitale omgivelser» (LUDO) ved USN.

Prosjektgruppa i LUDO er tverrfaglig og består av både ansatte fra universitetet, praksislærere og studentrepresentater, og målet er å utvikle grunnskolelærerutdanningen og forberede studentene på arbeid i digitale omgivelser.

– Ideen startet på et arbeidsseminar i LUDU der vi diskuterte hvordan vi kan lage oppgavetyper som utfordrer og trener studentene på å analysere og reflektere over vanskelige situasjoner de vil oppleve i klasserommet. Utgangspunktet var blant annet temaet digital dømmekraft, og problemstillinger knyttet til mobbing og krenkelser. Oppgavene inviterer til diskusjoner om arbeid med å bygge et godt klassemiljø, sier Hjukse, som er en del av prosjektgruppa i LUDO.

Storefri er jobbet fram over lang tid og i flere faser. Jonas Grimeland i Staur Film AS har stått for regi og produksjon, to lærere som jobber i grunnskolen, Charlotte Ferborg Beal og Aleksander Bjørnstad Andersen, har laget manus, og elevene fra Ringshaug ungdomsskole som spiller rollene har selv vært med på å utvikle karakterene og manuset.

– Vi bruker digital teknologi til å lage ressurser som blir mer virkelighetsnære, og koble teori og praksis. Intensjonen var at studenter skulle få jobbe helt konkret med «felles elever» og felles problemstillinger og at det skulle oppleves virkelighetsnært, sier Hjukse.

Nå ligger alle filmene og tekstmaterialet klart på LUDOs nettside, til fri benyttelse for alle, sammen med et forslag til undervisningsopplegg for studenter.

–  Vi har også laget et forslag til undervisningsopplegg for elever og lærere – og tilbakemeldingene etter utprøvinger i ungdomsskolen er også svært gode. Elever og lærer opplever at filmene gir grunnlag for gode diskusjoner om blant annet nettvett og mobbing, sier Hjukse.

– I evalueringen på Storefri fikk vi mange innspill fra studentene til å lage flere slike ressurser, forteller Hjukse, og røper at LUDO allerede er i gang med å utvikle ideer til flere læringsressurser.

 

 

Storefri

  • Læringsressurser på nett som består av 16 små filmer og tekstressurser, samt forslag til undervisningsopplegg
  • Hver film følger en elev i klasse 9C i storefri
  • Oppgaven er å studere filmene og tekstmaterialet og finne ut hva som har foregått mellom elevene, for så å legge en handlingsplan for hvordan en skal jobbe med den psykososiale miljøet i klassen
  • Produsert av Staur Film AS
  • Storefri er et resultat av prosjektet Læring og undervisning i digitale omgivelser (LUDO)
  • Tilgjengelig for bruk på ludo.usn.no