Fakultetsstyret for humaniora, idretts- og utdanningsvitskap

Bilde av fakultetsstyret for HiU 2023
Fra venstre: Hilde Schjerven, Jan Helge Atterås, Tone Cronblad Krosshus, Anne-Beathe Mortensen Buan, Tuva Oksnes, Charlotte Nilsen, Per-Ludvik Kjendlie, Pål Augestad, Marit Dahl Haugan, Maria Jarl og Sigurd Hareide.

Fakultetsstyret skal, som fakultetets øverste organ, bidra til strategisk utvikling og kvalitet i utdanning og forskning. Fakultetsstyret skal fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten innenfor rammen av gjeldende regelverk, universitetets strategi, virksomhetsmål og styringsmodell, samt andre vedtak fattet av universitetsstyret eller rektor.

Sammensetning

Fakultetsstyret ledes av dekan, og består av eksterne representanter, forskere, administrasjonsansatte og studenter.

Eksterne
 • Hilde Schjerven

 • Jan Helge Atterås

 • Maria Jarl

Interne

Faglige representanter

 • Tone Cronblad Krosshus
 • Pål Augestad
 • Anne-Beathe Mortensen Buan
 • Sigurd Hareide

Varamedlemmer for faglige representanter:

 1. Tonje Stenseth
 2. Reiar Kravik
 3. Hein Lindquist
 4. Jorunn Hegna

Teknisk/administrativ ansatt:

 • Marit Dahl Haugan

Vara for teknisk/administrativ ansatt:

 • Christian Kjuus

Studentrepresentanter:

 • Charlotte Nilsen
 • Tuva Oksnes

Møteplan

Møteplan for 2024:

 • Onsdag 7. februar, kl. 10.00-15.00, Campus Vestfold
 • Onsdag 29. (seminar), kl. 11.00-15.30, Campus Rauland
 • Torsdag 30. mai (møte), kl. 09.00-14.00, Campus Rauland
 • Onsdag 16. oktober, kl. 10.00-15.00, Campus Bø
 • Onsdag 27. november, kl. 10-15.00, TBD

Mandat

Innkallinger og møteprotokoller

 

Møtedokumenter finner du her