Institutt for estetiske fag

Instituttet for estetiske fag har ein brei studieportefølje innan estetiske fag og tilbyr studium innan kunst og handverksfag, mediefag, musikk og drama.

Dei estetiske faga er i tillegg ein del av dei store profesjonsutdanningane grunnskule- og barnehagelærarutdanning.

Forsking

Fagpersonalet er engasjert i ulike forskargrupper ved fakultetet. Instituttet har følgande forskargrupper: 

Vi vil at vår forsking skal vere relevant og anvendt regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Studentar kan ta del i fleire forskingsprosjekt, og resultater fra forskingen brukast óg aktivt inn i undervisinga.

Oversikt over publiseringar i forskingsdatabasen Cristin.