Møteplan for USN-styret

Dato

Tid

Sted

Evt. tema

2021

 

 

 

Mandag 5. februar

10.00-16:00 

Kongsberg 

Styremøte

Mandag 8. og tirsdag 9. mars

 

 

Styreseminar og styremøte

Fredag 7. mai 10.00-16.00 Notodden Styremøte
Torsdag 17. juni 10.00-16.00 Porsgrunn Styremøte

Fredag 10. september

10.00-16.00

Ringerike

Styremøte

Torsdag 21. og fredag 22. oktober     Styreseminar og styremøte

Torsdag 18. november

10.00-16.00 Drammen Styremøte

Torsdag 16. desember

10.00-16.00 Vestfold Styremøte