Møteplan for USN-styret

Dato

Tid

Sted

Evt. tema

2023

 

 

 

Fredag 3. februar

10.00 – 16.00

Ringerike

 

Onsdag 8. mars

10.00 – 16.00

 

Torsdag 11. og fredag 12. mai

 

 

Styreseminar/styremøte

Torsdag 15. juni

10.00 – 16.00

Kongsberg

 

Torsdag 10. august 10.00 - 12.00 Drammen / digitalt  

Torsdag 14. september

10.00 - 16.00

Porsgrunn

 

Torsdag 26. og fredag 27. oktober

 

Quality Hotel River Station, Drammen

Styreseminar/styremøte

Torsdag 16. november

10.00 – 16.00

Notodden

 

Onsdag 13. desember

10.00 – 16.00

Vestfold