Praksis ved fakultetet for teknologiske- og maritime fag

Vi ønsker å utdanne studenter som er godt rustet for arbeidslivet. For å oppnå dette er vi avhengige av et godt samarbeid med det regionale næringslivet. Er din bedrift interessert i et samarbeid med oss? Vi har praksisordninger både på bachelor- og masternivå i vår ingeniørutdanning.

Ingeniørpraksis

Virksomhet kan tilby praksis for våre bachelorstudenter i ett semester. Arbeidet studenten gjennomfører er i utgangspunktet ulønnet. I samarbeid med USN gis student varierte arbeidsoppgaver som skal være relevante både for studentens utdanning og bedriftens behov.

Industrimaster

En industri- eller næringsmaster kjennetegnes ved at den utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med industrien eller næringen det utdannes for. Studentene studerer 50 % og jobber 50 % i en relevant bedrift. Vi tilbyr flere industrimastere – Vi kaller ordningen USN Industriakademi.