Praksis ved fakultetet for teknologiske- og maritime fag

Vi ønsker å utdanne studenter som er godt rustet for arbeidslivet. For å oppnå dette er vi avhengige av et godt samarbeid med det regionale næringslivet. Er din bedrift interessert i et samarbeid med oss? Vi har praksisordninger både på bachelor- og masternivå i vår ingeniørutdanning.

Praksis på bachelornivå

Ved våre ingeniørstudier kan virksomheter tilby praksis for bachelorstudenter i ett semester. Arbeidet studenten gjennomfører er ulønnet. I samarbeid med USN gis studentene varierte arbeidsoppgaver som skal være relevante både for studentens utdanning og bedriftens behov.

Vi tilbyr også en næringsbachelor. I næringsbachelorordningen kombiner ingeniørstudenter sitt tredje studieår med praktisk arbeid i en ingeniørbedrift. Timeplanen tilpasses da slik at man tar det siste studieåret med 50% jobb og 50% studier over to år.

Ved vår bachelorutdanning i skipsfart og logistikk tilbyr vi muligheten til å ha praksis i den maritime næringen i ett semester. Studentene gjennomfører et ulønnet praksissemester i en av våre mange samarbeidsbedrifter, eller finner sin egen praksisplass. I samarbeid med USN definerer bedriftene relevante arbeidsoppgaver tilpasset både deres behov og studentenes utdanning. Praksisen kobles ofte opp mot studentenes bacheloroppgave for å sikre næringsrelevans på bacheloroppgavene.

Industrimaster

En industri- eller næringsmaster kjennetegnes ved at den utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med industrien eller næringen det utdannes for. Studentene studerer 50 % og jobber 50 % i en relevant bedrift. Vi tilbyr flere industrimastere – Vi kaller ordningen USN Industriakademi.