Praksis for skipsfart- og logistikkstudenter

Morning Lady Containerskip

Å opparbeide seg relevant og praktisk arbeidserfaring er svært viktig for våre studenter. De skal inn i en næring som er i stadig endring, da trenger de kompetanse slik at de kan koble teori til praksis før de skal inn i sin første jobb.


Å være i praksis øker studentenes evne til å jobbe selvstendig og fleksibelt. De får kjenne kompleksiteten i arbeidslivet på kroppen og de skal reflektere over sin egen læringsprosess. Praksisen vil også øke studentenes mulighet for å skaffe seg arbeid etter endte studier da de vil ha mulighet til å bygge et profesjonelt nettverk.

Å være i praksis har vært det beste semesteret på bachelorgraden. Å jobbe i en bedrift som driver med det jeg har mest lyst til å jobbe med har vært veldig lærerikt, morsomt og en kjempefin mulighet til å skaffe meg et nettverk. Jeg har også fått bekreftet at å jobbe i shipping er akkurat så gøy som jeg håpet og trodde.

Prakisstudent

Hvorfor bør din bedrift ta imot praksisstudenter?

Som praksisbedrift vil dere vil få engasjerte, nysgjerrige og arbeidsvillige studenter som kan bidra med det siste innen teoretisk kunnskap. Med en praksisstudent får dere tilgang til talenter som kan bidra positivt inn i arbeidshverdagen. Da kan også brukes til prosjekter eller muligheter dere ellers ikke har kapasitet til å prioritere. Dette er en strålende mulighet til å få merkenavnet på bedriften kjent for andre studenter og slik også øke attraktiviteten deres som arbeidsgiver. En praksisplass innebærer også tilgang til fagmiljøet ved USN.

Ved å være vertskap for praksisstudenter får vi muligheten til å utvikle egen stab ved at de gis muligheten til å utveksle ideer og erfaring med studentene, samt at de gis mulighet til å øke sin mentor- og ledelseskompetanse.

Prakisbedrift

Hvilke bedrifter kan være vertskap for praksisstudenter?

Praksisbedriften må drive virksomhet innenfor hovedemnene i vårt bachelorprogram; altså innen den maritime næringen eller innenfor logistikk. Bedriften kan være i Norge eller i utlandet, og alle bedrifter må godkjennes som praksisbedrift av USNs praksisansvarlig. Det er i hovedsak studentenes ansvar å skaffe seg praksisplass, men i noen tilfeller vil USNs samarbeidspartnere også bli kontaktet av vår fagstab for å initiere praksisplasser i tilknytning til prosjekter. Det er selvsagt mulig å kontakte praksisansvarlig dersom din bedrift ønsker å ta imot praksisstudenter.

Hva kreves av praksisbedriften?

For virksomheten innebærer det å sette av tid til veiledning og opplæring av studenten, samt å delta i oppfølgingsmøter med universitetet. Man må sørge for at studenten får delta i varierte arbeidsoppgaver som er relevante i forhold til utdanningen og skape en god læringsarena.

Praksisens innhold

Praksisen tilsvarer 30 studiepoeng som tilsvarer et semester med studier. Praksisen må vare i minimum 12 uker. Arbeidstiden skal ligge inenfor bedriftens normale arbeidstider. Det forventes av studentene at de skal jobbe hele arbeidsdager, og at de ikke nødvendigvis inkluderes i fleksitidsløsninger. Studentene har en akademisk portefølje de skal følge opp så normalt skal de tillegges arbeidsoppgaver som tilsvarer omtrent 80% stillingsbrøk.

Praksisen skal være ulønnet. Studentene vil være innrullert som studenter på USN og vil derfor ikke være ansatt i bedriften.

keyboard_backspace Les mer om vår bachelor i skipsfart og logistikk her

Praksisansvarlig

Tine Viveka WesterbergPraksisansvarlig er Tine Viveka Westerberg, og jeg har telefon 988 17 798 eller e-post Tine.Viveka.Westerberg@usn.no.