info
Illustrasjonsbilde i havn, skipsfart og logistikk

Bachelor i skipsfart og logistikk

Vestfold - Heltid

Norske rederier opererer en flåte på nær 1.800 skip og rigger over hele verden. Tempoet er høyt, oppgavene er krevende og spennende. Er du klar for å gjøre karriere i en av verdens største sjøfartsnasjoner?

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 044
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk, Engelsk
 • Antall studieplasser: 45
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor skipsfart og logistikk?

Med en bachelor i skipsfart og logistikk er du med på å bringe Norge inn i fremtiden. Hos oss vil du lære både logistikk og skipsfart som gjør deg klar til en innholdsrik og internasjonal karriere. Shippingbransjen er kjent for et hurtig tempo og er i konstant endring. Det er derfor behov for deg som har en interesse for komplekse transportkjeder, problemløsing og ny kunnskap. Dersom du er interessert i enten logistikk eller shipping er dette studiet for deg. Du vil få fordypende kunnskap i begge fagretningene og vil ha mange mulige retninger videre i karrieren din.

Med det grønne skiftet kommer stadig nye krav til bærekraftig transport. Den teknologiske utviklingen presser i tillegg frem digitale løsninger. Både bærekraft og digitalisering er særlig aktuelle temaer som vil være viktig innenfor skipsfart og logistikk i årene fremover. Skip frakter mellom 80 og 90 prosent av alt det handles med i verden, og er ansett som den mest miljøvennlige transportmetoden per tonn/km. Skipsfarten er med det den største og viktigste globale transportformen mellom kontinentene.

Skipet er bare en del av en sammensatt forsyningskjede hvor det er mange aktører som skal samarbeide for at vi skal få varene vi ønsker. Ofte kommer det vi kjøper fra en produsent på andre siden av kloden. For å kunne tilfredsstillende kundene og forbrukerne er vi avhengige av en effektiv transportkjede som inkluderer flere typer transport. Hos oss vil du få et helhetlig logistikk-perspektiv som inkluderer forsyningskjeden fra produksjon til sluttkunde. Raske omstillinger og stadig nye krav stiller økende krav til kompetanse. Næringen trenger derfor deg med fersk og oppdatert kunnskap om effektiv og bærekraftig transport og logistikk.

Det vil lønne seg å være glad i tall om du skal jobbe med logistikk eller skipsfart. Det dreier seg om store pengesummer og store volum, alt skal være på rett sted til rett tid og til riktig pris. Maritim bransje er også en internasjonal bransje som krever multikulturell forståelse. Å kunne snakke engelsk er en forutsetning for å kunne jobbe her, men det er også en fordel om du kan flere språk.  

Du kan få hele verden som arbeidsplass og bli en del av et pulserende miljø hvor forretninger drives hele døgnet. Ingen dager er like. Gled deg til en spennende karriere!

Derfor velger Vivian en maritim karriere

Har du en eventyrer i magen og drømmer om et yrke som tar deg ut i verden? Gjør som Vivian og velg en maritim utdanning. Hun tror næringen blir viktig i kampen om et bedre klima.

Hva slags jobb får du?

Du får en allsidig utdannelse, og kan jobbe i rederier, logistikkbedrifter, meglerhus, havner, terminaler og mye annet. Typiske jobber kan være:

 • logistikkonsulent
 • havnemedarbeider
 • skipsmegler
 • speditør
 • befrakter
 • skipsagent
 • skipsoperatør
 • innkjøper.

Du får flere muligheter til å møte næringen gjennom bedriftsbesøk, messer og konferanser. Her har du muligheter til å knytte kontakter og bygge nettverk.

 • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiets 5. semester.

Dette lærer du

Du får inngående kunnskap om:

 • logistikk
 • forsyningskjeder
 • innkjøp
 • shipping
 • skip
 • skipsoperasjoner
 • maritim jus
 • forsikring
 • havne- og terminaloperasjoner

Vi har fokus på næringslivsrelevans og ønsker at studentene våre får virkelighetsnær og høy faglig kompetanse gjennom studiet. Vi jobber derfor med næringen for å kunne sikre at dere får en kompetanse næringen ønsker. I tillegg til næringen vektlegger vi samarbeid med de andre maritime linjene for å sikre at dere også har kjennskap til de andre aktørene innen maritim næring.

Studiet består av seks semestre med fire emner i hvert semester. Undervisningen foregår hovedsakelig på norsk, men det vil også være noe undervisning på engelsk. Dette er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og prosjektarbeid.

I femte semester vil du også få muligheten til å velge mellom utveksling til en av våre samarbeidspartnere i utlandet, praksis hos en bedrift eller å ta valgfag i det du ønsker å fordype deg i på campus.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier, som for eksempel master i maritim ledelse. Dette er en mastergrad som gir et dypere innblikk i maritim ledelse. Du kan også ta en mastergrad i logistikk, eller shipping.

USN Maritime

USN Maritime har egen linjeforening. Linjeforeningen samler studenter i en felles forening for internt samhold slik at du kan bli kjent med studenter fra de andre maritime utdanningene våre.

Linjeforeningen arrangerer diverse sosiale og faglige arrangementer, blant annet fag- og karrieredager hvor maritime næringer er representert. Har du spørsmål om våre maritime studier, send oss en melding på Facebook.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av skipsfart og logistikk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium. Hos oss kan du for eksempel dra på utveksling til Rotterdam, Barcelona eller Liverpool.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

48
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
44.8
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.