info
Lyst til å besøke universitetet? Bli med på åpen dag 23. eller 30. mars!
Skipsfart og logistikk

Bachelor i skipsfart og logistikk

Vestfold - Heltid

Norske rederier opererer en flåte på nær 1.800 skip og rigger over hele verden. Tempoet er høyt, oppgavene er krevende og spennende. Er du klar for å gjøre karriere i en av verdens største sjøfartsnasjoner?

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Vestfold
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 222 044
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: 15.04.2023
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk, Engelsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 45

Hvorfor skipsfart og logistikk?

Med en bachelor i skipsfart og logistikk er du med på å bringe Norge inn i fremtiden!

Skipsfarten er den største og viktigste globale transportformen mellom kontinentene, og behovet for fraktekapasitet på sjøen vokser kraftig. Skip frakter mellom 80 og 90 prosent av alt det handles med i verden. Etter hvert som forbruk øker, øker også behovet for mer transportkapasitet.

Skipet er bare en del av en sammensatt forsyningskjede hvor det er mange aktører som skal samarbeide for at vi skal få varene vi ønsker. Ofte kommer det vi kjøper fra en produsent på andre siden av kloden. Aktiviteten i skipsfarten er et speilbilde av verdenshandelen. Raske omstillinger stiller økende krav til kompetanse, og næringen trenger derfor deg med fersk og oppdatert kunnskap om effektiv og bærekraftig transport og logistikk.

I denne bransjen lønner det seg å være glad i tall. Her dreier det seg om store pengesummer og store volum, og alt skal være på rett sted til rett tid, og til riktig pris.

Skipsfart og logistikk er internasjonale virksomheter som krever multikulturell forståelse. Å snakke engelsk er en forutsetning for å kunne jobbe her, men det er også en fordel om du kan flere språk. Undervisningen foregår både på engelsk og norsk.  

Du kan få hele verden som arbeidsplass og bli en del av et pulserende miljø hvor forretninger drives hele døgnet. Ingen dager er like. Gled deg til en spennende karriere.

Derfor velger Vivian en maritim karriere

Har du en eventyrer i magen og drømmer om et yrke som tar deg ut i verden? Gjør som Vivian og velg en maritim utdanning. Hun tror næringen blir viktig i kampen om et bedre klima.

Hva slags jobb får du?

Du får en allsidig utdannelse, og kan jobbe i rederier, logistikkbedrifter, meglerhus, havner, terminaler og mye annet. Typiske jobber kan være logistikkonsulent, havnemedarbeider, skipsmegler, speditør, befrakter, skipsagent, terminalansvarlig, skipsoperatør og innkjøper.

Du får flere muligheter til å møte næringen gjennom bedriftsbesøk, messer og konferanser. Her har du muligheter til å knytte kontakter og bygge nettverk.

Dette lærer du

Du får inngående kunnskap om logistikk, forsyningskjeder, innkjøp, shipping, skip, skipsoperasjoner, maritim jus, forsikring og havne- og terminaloperasjoner.

Studiet består av seks semestre med fire emner i hvert semester. Undervisningen foregår på norsk og engelsk, og er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og prosjektarbeid.

I første studieår blir du introdusert til den maritime næringen, og du får kunnskap om skip og maritime operasjoner. Du skal også gjennom matematikk og statistikk. Samtidig skal du lære det grunnleggende innen logistikk og om forsyningskjeder (supply chain). Du skal også ha et miljøfag.

Det andre studieår går vi dypere inn i logistikk og havnedrift, og du skal ha innkjøp og økonomifag. Deretter starter du med sjørett og drift av skip og alt dette fører med seg. Siden du er på en akademisk institusjon må du også lære å skrive og å presentere den informasjonen du har funnet. Det gjør du i forskningsmetode.

Tredje studieår dreier seg mye om bacheloroppgaven din. Du lærer om norsk offshoreindustri, og hvordan du gjennomfører et prosjekt og management.

I tillegg har du har en del valgfag. Du kan velge utplassering i en bedrift eller søke deg til et halvår ved en av våre utenlandske samarbeidspartnere.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier, som for eksempel master i maritim ledelse. Dette er en mastergrad som gir et dypere innblikk i maritim ledelse.

USN Maritime

USN Maritime har egen linjeforening. Linjeforeningen samler studenter i en felles forening for internt samhold slik at du kan bli kjent med studenter fra de andre maritime utdanningene våre.

Linjeforeningen arrangerer diverse sosiale og faglige arrangementer, blant annet fag- og karrieredager hvor maritime næringer er representert. Har du spørsmål om våre maritime studier, send oss en melding på Facebook.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av skipsfart og logistikk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Poenggrenser ved forrige opptak:

46.6
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
40.9
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.