info
mennesker på bro

Master i maritim ledelse

Dette er masterstudiet for deg som sikter mot lederstillinger i maritim sektor – en internasjonal næring med globale utfordringer og muligheter.

Velg det studiet som passer for deg

Vi tilbyr master i maritim ledelse både på heltid og deltid, du får valget mellom enten en kommersiell eller en teknisk spesialisering.

På den kommersielle spesialiseringen lærer du om budsjett og økonomisk ledelse, ledelse av forsyningstjenester og sjørett. På teknisk spesialisering lærer du om skipsstrukturer, skipsmaskineri, elektro, automasjon og telekommunikasjon.

 

Hvorfor master i maritim ledelse?

Norge har en lang sjøfartshistorie og er i dag blant verdens største og mest innovative sjøfartsnasjoner. Den maritime næringen står svært sterkt i Norge og danner en basis for høy maritim kompetanse på verdensbasis. 

Du får velge mellom to forskjellige retninger, teknisk eller kommersiell. Studiet gir deg bred kunnskap og forståelse av temaer, utfordringer og problemstillinger i den maritime industrien. Til en viss grad inngår også emner innen generell ledelse.

Hva slags jobb får du?

Etter studiet blir du en svært attraktiv kandidat på arbeidsmarkedet.

Du kan jobbe i/som:

  • rederier
  • finansielle institusjoner
  • skipsmegler
  • forsikringsselskaper
  • transport- og logistikkfirmaer
  • andre store nasjonale og internasjonale selskaper

Kontakt med arbeidslivet

Denne mastergraden er utviklet på bestilling fra næringen gjennom et nasjonalt program for maritim utdanning og forskning.

Næringsaktørene er fremdeles aktive deltakere både som professorer, gjesteforelesere og veiledere, og under bedrifts- og verftsbesøkene. De fleste masteroppgavene blir også skrevet i samarbeid med næringen.

USN Maritime

Vi har vår egen linjeforening, «USN Maritime». Linjeforeningen er til for å samle studenter i en felles forening, for å skape et internt samhold og bekjentskap tvers av de maritime studieretningene. Linjeforeningen arrangerer diverse sosiale og faglige arrangementer, blant annet fag- og karrieredager hvor de maritime næringene er til stede.

Har du spørsmål angående de maritime studiene ved USN, er det bare å sende oss en melding på Facebook, så skal vi svare så godt vi kan!

USN Maritime facebookside

Dette lærer du 

Den kommersielle retningen og den tekniske retningen har noe forskjellig læringsutbytte, men også noen fellesemner. Felles er skipsoperasjoner, skipsdesign, maritim økonomi, strategi og ledelse, ledelse innen byggeprosjekter, metode, organisering og ledelse, og entreprenørskap og innovasjon.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold.

Videre utdanning

Masterutdanningen gir deg muligheten til å søke doktorgradsstudier ved USN, i Norge og i utlandet. Se oversikt over USNs doktorgradsprogrammer her.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av maritim ledelse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.