Forkurs i matematikk og fysikk for studenter på maritime studier

Ønsker du å styrke matematikk- og fysikkunnskapene fra videregående skole eller føler du at du har glemt deler av matematikken og fysikken, er dette kurset for deg. Mange av studentene våre har hatt stor nytte av forkurs tidligere. Vi anbefaler alle å delta.

Forkurset i matematikk og fysikk er for deg som skal begynne på bachelor i skipsfart og logistikk, bachelor i marinteknisk drift eller bachelor i nautikk høsten 2023.

På kurset vil vi gjennomgå det viktigste fra matematikken på grunnskolen og 1P og 2P på videregående, og grunnleggende fysikk. Vi går også litt videre og begynner på litt av det nye du skal lære som fersk bachelorstudent. Kurset er lagt opp slik at de studentene som tar kurset vil få cirka en måneds forsprang. Beholder du dette vil du hele tiden ligge litt foran og få en gledelig overraskelse den dagen du skal opp til eksamen. Kurset egner seg for alle som vil friske opp kunnskapene sine i skolematematikk og fysikk.

Du vil også lære litt om mattefobi, studieteknikk og hvordan det er å være student. Følger du kurset vil du derfor få en mykere overgang til studenttilværelsen og komme raskere i gang med en studiegruppe du kan jobbe sammen med.

Kurset vil gå fra mandag 7. august klokka 09.15 i rom A1-30 Larvik og ut uka (mandag – fredag, kl. 09.15 – 15.00). Kantina på skolen er åpen, og bøker og skrivesaker kan du kjøpe på skolens bokhandel.

Mot slutten av uka er det fint om du tar med deg en laptop eller tablet med Geogebra og Excel installert. Har du ikke Excel får du det gratis som student ved USN.

Det er ingen forhåndspåmelding, det er bare å møte opp.

Vi gleder oss å treffe deg!

Forkurs i matematikk og fysikk

Oppstart: mandag 7. august kl. 09.15

Avsluttes: fredag 11. august kl. 15.00

Rom: A1-30-Larvik

Campus: Vestfold

Utstyr: Geogebra og Excel