Valgemnet ingeniørpraksis

Student i praksis. Foto.

Arbeidsgivere trenger ansatte med rett kompetanse og mangler ingeniører. USN har 3. års studenter innen data, bygg, elektro, elektronikk, kjemi og maskin som trenger praksis gjennom valgemnet «Ingeniørpraksis».


Valgemnet består av 180 timer ulønnet praksis i bedrift fra august til desember. Studenten bruker sin teoretiske og praktiske kompetanse til å utføre relevante ingeniøroppgaver under veiledning fra virksomhet og USN. Studenten har selv ansvar for å finne en praksisvirksomhet og søke universitetet om godkjenning av samarbeidet innen 1. juni. 

Muligheter for praksisvirksomheten

  • Bli tidlig kjent med en snart nyutdannet ingeniør  
  • Få en ekstra ressurs som kan løse arbeidsoppgaver og bidra med nye tanker og ny kompetanse  
  • Få kontakt med universitetets ingeniørmiljø og slik styrke samspillet mellom studenter, arbeidsliv og universitetets ansatte 

Arbeid for praksisvirksomheten

  • Inngå avtale med USN og student innen 1. juni  
  • Stille med veileder som følger opp studenten 
  • Gi studentene erfaring med ingeniøroppgaver som er relevante for utdanningen 
  • Kommunisere med kontaktpersoner fra USN som følger opp praksisen, inkludert minst ett veiledningsmøte for student, USN og virksomhet 

Dokumenter

For mer informasjon

Studieprogram