Tett på samfunns- og arbeidsliv

Illustrasjon av student og som får veiledning fra arbeidslivet

Ved USN skjer kunnskaps- og kompetanseutvikling gjennom samarbeid og samskaping.

Ved USN skjer kunnskaps- og kompetanseutvikling gjennom samarbeid og samskaping på tvers av fag og profesjonar med regionale, nasjonale og internasjonale partnarar.

Nærværet vårt, med fleire campusar og samspelet med partnarane våre, gjer at USN kan ta ei leiande rolle i samfunnsutvikling, omstilling og innovasjon. Utdanningane våre blir tilbodne der folk bur og arbeider.