Nyskapande

Studenter i arbeid med næringslivet

Berekraftig samfunnsutvikling krev ny kunnskap og nye tilnærmingar.

Gjennom kreative, tverrfaglege arbeidsfellesskap skal USN styrka forskingsbasert innovasjon og kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping.

Studentane skal møta kreative og innovative arbeidsmåtar. USN skal stimulere for vitskap, setje etablert kunnskap og etablerte resonnement på prøve og vere ein pådrivar for samfunnsengasjement og utvikling.