Stor interesse for å koble forskning og regionalt næringsliv

Lyspære i åker med en grønn spire
GODE IDEER: Ved å koble sammen forskningsmiljø og regionalt næringsliv kan innovative løsninger oppstå.

Overveldende respons etter å ha invitert USNs fagmiljø og regionale bedrifter til å søke støtte til felles forskningsprosjekter.

I oktober 2023 kom nyheten om at Sparebankstiftelsene bevilger 24 millioner til forskning ved Universitetet i Sørøst-Norge. 12 millioner av disse skal primært gå til å utvikle entreprenørskap og regional innovasjon i Buskerud, Telemark og Vestfold. 

Tiden er kommet for å fordele midlene og invitere USNs forskere, sammen med eksterne partnere, om å søke. Forskningsprosjektene skal være samarbeid mellom USN og regionale offentlige og private entreprenørerielle innovasjons- og gründermiljøer. 

Derfor jaktes det nå på partnere som deler målsetningen om å videreutvikle regionens innovasjon- og entreprenørielle miljøer.

- Overveldende interesse

Den 20. mars var alle interesserte invitert til å delta på et nettseminar der de fikk mer informasjon. 

– Dette var et offensivt grep fra universitets side, og jeg er overveldet over interessen, sier Thomas Brekke som leder det strategiske forskningsområdet "Regional verdiskaping” ved USN.

Det var også Brekke som ledet nettseminaret, som hadde over 60 påmeldte, jevnt fordelt mellom både eksterne og interne interessenter. 

– Jeg håper og tror at nettseminaret er en god start på å bringe USNs forskere og viktige eksterne partnere tettere sammen for å bygge et unikt, kunnskapsbasert innovasjonssystem, sier Brekke. 

Daglig leder i Proventia og Start i Vestfold bidro også med innspill i nettseminaret.

Thomas Brekke hos USN

– Nå er vi i gang med å finne gode prosjekter som kan koble vårt fagmiljø med regionale partnere. Sammen skal vi skape nye perspektiver og muligheter for framtida, sier Thomas Brekke.

Målet er å utvikle og styrke regionale innovasjon- og entreprenørskapssystemer som kan stimulere flere suksessfulle oppstartsbedrifter. 

– Lærer av hverandre

– Dette er en spennende mulighet til å kunne sette av tid til å få kunnskap om og forstå et felt vi ikke vet nok om i dag, sier han.

Brekke, sammen med resten av arbeidsgruppa bestående av Harald Hasleberg og Lars-Cyril Blystad, forteller at målet også er at de kommende forskningsprosjektene skal bygge sterkere bånd mellom næringsliv, politiske organer, offentlig administrasjon og akademia.

– Vi har mye å lære av hverandre, både når det kommer til perspektiver og innovasjon. Tanken er at prosjektet skal gi bedre forhold for oppstartsvirksomheter her i regionen, sier Brekke.

Etter det vellykkede nettseminaret er han overbevist om at Sparebankmildene vil komme regionen til nytte.

– Det blir spennede å se hvile prosjekter forskerne i samarbeid med regionale aktører vil søke om finansiering til. På vegne av arbeidsgrupper kan jeg si at vi gleder oss til å motta søknader, sier Brekke.

Inntil fem prosjekter

Utlysningen har som mål å beskrive tre problemstillinger. Forskningsprosjektet må være et bidrag til å besvare én av disse:

 1. Hvordan stimulerer eksisterende initiativer for klynge- og entreprenørnettverk produktivt entreprenørskap i regionen?
   
 2. Hvilke entreprenørielle økosystemer finnes, hvordan fungerer disse og hvordan stimulerer de produktivt entreprenørskap i regionen?
   
 3. Hva kan disse formelle og uformelle systemene lære av hverandre og hvordan kan vi, basert på dette, gjennomføre aktiviteter som fremmer produktivt entreprenørskap?

Totalt vil det bli finansiert inntil fem prosjekter, med en bevilgning per prosjekt på 500.000 kroner over maksimalt ett år. Ved behov kan det også bli gjennomført en idé-workshop der aktuelle prosjekter blir ytterligere bearbeidet. 

Søknadsfristen er 24. april 2024.

Se full utlysningstekst her. 

SØK HER!

Strategiske forskningsområder

Fem strategiske forskningsområder vil prege USNs forskning de neste fire årene.

 • Energi, klima og miljø
 • Regional verdiskapning 
 • Oppvekst, tilhørighet og livsmestring
 • Fremtidens helse og velferdstjenester
 • Demokrati, samfunnsorganisering og styring 

Forskning på «sosial bærekraft og redusert utenforskap» og «entreprenørskap og økt regional innovasjon» får 24 millioner kroner fra: 

 • SpareBank1 stiftelsen BV
 • Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg
 • Sparebankstiftelsen Telemark
 • Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde

Dette er sparebankstiftelsene 

Sparebankstiftelsene er største eiere av SpareBank 1 Sørøst-Norge, og deler av bankens overskudd ved å gi tilbake til lokalsamfunnet.

Sparebankstiftelsene støtter lokale prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid – og som er til nytte og glede for mange.

Breddegaver er mindre beløp som gis til ordinær drift av lag og foreninger med frivillige ildsjeler, mens prosjektgaver gis til planlagte tiltak med kostnads- og finansieringsbudsjett.