Are Branstad

Førsteamanuensis
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-110)
Førsteamanuensis innen innovasjon. Forskningsinteresser er adopsjon og spredning av innovasjoner, helseteknologi, konsumenter og markeder, organisering og implementering.

Ansvarsområder

  • Undervisning: Innovasjonsledelse (bahcelor), Forskningsmetode (master), Innovasjonsstudier (Master), Organisasjonsteori (master)
  • Veiledning: Masterveiledning, Master i innovasjon og ledelse
  • Forskning: Arbeidspakkeleder WP - Digitale forretnings- og tjenestemodeller i prosjektet CoTech. Andre prosjekter se Cristin

Kompetanse

Forskningserfaring: Eksternt finansierte forskningprosjekter og næringsutvikling med bedrifter, nettverk, offentlige aktører og myndigheter. Klyngeutvikling. Studier av entreprenørskap. Studier av mat og kulturmarkeder. Evaluerings- og følgeforskning. Kvalitativ og kvantitativ forskning. Utviklingsprosjekter med lokale offentlige aktører og industri.

Utdanning: Universitets- og høyskolepedagogikk fra USN, PhD i entreprenørskap fra Nord Universitet, Hovedfag sosiologi fra UiO

CV

  • 2019 - 2022 Universitets- og høyskolepedagogikk (20 stp.) ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • 2005 – 2010 Doktorgradsutdanning med spesialisering i entreprenørskap ved Universitetet i Nordland/Handelshøyskolen i Bodø
  • 1995 – 1997 Sosiologi hovedfag ved Universitetet i Oslo
  • 1993 – 1994 Cand.mag. i sosiologi ved Høgskolen i Vestfold
  • 1993 - Examen Philosophicum
  • 1990 – 1992 Høyskolekandidatstudiet i Økonomisk / administrative fag 1. og 2. år ved Høgskolen i Vestfold

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin