Are Branstad

Førsteamanuensis

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-110)
Førsteamanuensis i entreprenørskap.

Ansvarsområder

Underviser i entreprenørskap, innovasjon, organisasjon og forskningsmetode. Deltar i forskningsprosjekter med ekstern finansiering.

Kompetanse

CV

  • 2005 – 2010 Doktorgradsutdanning med spesialisering i entreprenørskap ved Universitetet i Nordland/Handelshøyskolen i Bodø
  • 1995 – 1997 Sosiologi hovedfag ved Universitetet i Oslo
  • 1993 – 1994 Cand.mag. i sosiologi ved Høgskolen i Vestfold
  • 1993 - Examen Philosophicum
  • 1990 – 1992 Høyskolekandidatstudiet i Økonomisk / administrative fag 1. og 2. år ved Høgskolen i Vestfold

Publikasjoner