Eiri Elvestad

Professor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-100)
Eiri Elvestad er professor i sosiologi.

Ansvarsområder

  • Underviser i mediesososiologi (SO-SMED1100), samfunnsvitenskapelig metode (SAM2000V)
  • Veileder på bachelor og masteroppgaver
  • Forskningsinteresser; Politisk kommunikasjon, kultur- og mediebruk, ungdom og kjønn i media, lokale medier og lokaldemokrati,  nyhetsmediebruk i Europa, sosiale medier.

Kompetanse

Elvestad har phd. i sosiologi fra NTNU (2008)

Publikasjoner

Eiri Elvestad and Angela Phillips (2018), Misunderstanding News Audiences: Seven Myths of the Social Media Era, Routledge,https://www.routledge.com/Misunderstanding-News-Audiences-Seven-Myths-of-the-Social-Media-Era/Elvestad-Phillips/p/book/9781138215191

Elvestad, E., & Johannessen, M. R. (2017). Facebook and local newspapers’ effect on local politicians’ popularity. Northern Lights, 15, 33–50. doi:10.1386/nl.15.33_1

Elvestad, Eiri, Angela Phillips & Mira Feuerstein (2017). Can Trust in Traditional News Media Explain Cross-National Differences in News Exposure of Young People Online? Digital Journalism, published online 16 June 2017, pp. 1-20 http://dx.doi.org/10.1080/21670811.2017.1332484        

Elvestad, Eiri & Shaker, Lee (2017). Media Choice Proliferation and Shifting Orientations Towards News in the United States and Norway, 1995-2012 in Nordicom Review 38 (2017) 1, pp. 1-17. doi:10.1515/nor-2016-0390

Elvestad, Eiri (2015). Barn av informasjonsrike medieomgivelser : En studie av norske elever og studenter sitt forhold til nyheter i tradisjonelle og sosiale medier, Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold nr. 23.

Toril Aalberg, Eiri Elvestad og Eli Skogerbø (2015). Demokrati og offentlighet, kap.2  i Ø. Ihlen, E. Skogerbø og S. Allern (red) Makt, medier og politikk, Oslo:Universitetsforlaget.

Eiri Elvestad, Toril Aalberg og Eli Skogerbø (2015). Politisk kommunikasjon i norsk samfunnsvitenskap, kap. 4 i Ø. Ihlen, E. Skogerbø og S. Allern (red) Makt, medier og politikk, Oslo:Universitetsforlaget.

Aalberg, Toril, Arild Blekesaune og Eiri Elvestad (2013) “Media Choice and Informed Democracy: Toward Increasing News Consumption Gaps in Europe?”, The International Journal of Press/Politics, Volume 18 Issue 3, July 2013.

Aalberg, Toril og Eiri Elvestad (2012) Mediesosiologi, innføringsbok i mediesosiologi utgitt på Det Norske Samlaget.

Blekesaune, Arild, Eiri Elvestad and Toril Aalberg (2012) Tuning out the World of News and Current Affairs - An Empirical Study of Europe's Disconnected Citizens, European Sociological Review, 28(1) 110-126.

Elvestad, Eiri og Anne Fogt (2010) Trenger vi aviser når vi har Facebook? Barn og unges forhold til avis under omstilling, IJ-forlaget.

Elvestad, Eiri (2009) Lokalmedier, kjønnslikestilling og lokaldemokrati i en ny tid, Rapport 2/2009, Tønsberg:Høgskolen i Vestfold.

Elvestad, Eiri (2009) ‘Introverted Locals or World Citizens? A Quantitative Study of Interest in Local and Foreign News in Traditional Media and on the Internet’, Nordicom Review, 20(2):105-124.        

Elvestad, Eiri (2008) “Stedløse mediebrukere? Empiriske studier av stedstilknytnings betydning for mediebruk og sosial integrering”, PHD-avhandling, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Elvestad, Eiri and Arild Blekesaune (2008) ‘Newspaper Readers in Europe – A multilevel study of individual and national differences’,European Journal of Communication 23(4).

Elvestad, Eiri (2007) ’Fellesskap og mediebruk blant norsk-vietnamesere’ i Ôsten Wahlbeck (2007) Ny migration och etnicitet i Norden, Artikkelserie, Åbo Universitet.

Elvestad, Eiri og Toril Aalberg (2007) ’Når metodekunnskapene svikter’, debattinnlegg, Norsk medietidsskrift 14(2).

Elvestad, Eiri (2007) ’Ressurs eller flukt? Unge norsk-vietnameseres bruk av ”hjemlandsmedier”’, Norsk medietidsskrift vol. 14(1):4-26.

Elvestad, Eiri (2006)’Lokal, kosmopolitt eller frakoblet? En analyse av stedstilknytning og bruk av lokalaviser’, Tidsskrift for samfunnsforskning, vol. 47(4):545-574.

Elvestad, Eiri (2001)  Leserbrevskribenter - en studie av dem som skriver leserbrev i lokalaviser, ISS-rapport nr.58, NTNU, Trondheim.

Elvestad, Eiri (1999) Aviskonkurransens betydning for leserbrevspalter - en analyse av hvordan ulike konkurranseforhold eller mangel på konkurranse preger leserbrevspaltene, NAL-rapport, Norske Avisers Landsforening, Oslo.

Elvestad, Eiri (1999) Kommunikasjon mellom mennesker i media - en analyse av lokalavisenes leserbrevspalter, hovedoppgave i sosiologi, NTNU.