Mariia Dushenko PhD Research Fellow in Nautical Operations

Doktorgrad i nautiske operasjoner – Fellesgrad

Doktorgradsstudiet (ph.d.) i nautiske operasjoner skal utdanne kvalifiserte kandidater til forskning, undervisning, formidlings- og innovasjonsarbeid, og annen virksomhet hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og et operasjonelt maritimt fokus.

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studiepoeng: 180
 • Varighet: 3 år
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Søker må ha minimum en mastergrad – 120 stp. Innen relevant fagområde. Mastergraden skal bygge på en bachelorgrad (180 stp) eller være en integrert master på til sammen 300 stp. Individuell vurdering av søker dersom ovennevnte krav ikke er innfridd foretas etter søknad fra veileder.

  Siste års masterstudenter er også velkommen til å søke, men må ha fullført mastergraden innen avtale om oppstart på ph.d.-programmet.

 • Akademisk bakgrunn

  Akademisk bakgrunn

  Eksempler på fagområder som kvalifiserer til opptak: maritim ledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, brann og sikkerhet, meteorologi, oceanografi, marintekniske fag.

 • Slik søker du external
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
Tanker. Photo.

Om programmet

Doktorgradsstudiet i nautiske operasjoner er en fellesgrad mellom Universitetet i Sørøst-Norge (USN), NTNU Ålesund, Norges Arktiske Universitet og  Høgskolen på Vestlandet.

Ph.d.-programmet skal utdanne kvalifiserte kandidater til forskning, undervisning, formidlings- og innovasjonsarbeid, og annen virksomhet hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og et operasjonelt maritimt fokus.

Gjennom samarbeid med fire høyere utdanningsinstitusjoner i Norge vil vi styrke nasjonal kompetanse og ekspertise i den maritime utdanningen. Ph.d. -programmet i nautiske operasjoner er det høyest rankede faglige programmet og tiltrekker seg kvalifiserte søkere nasjonalt og internasjonalt. Med en doktorgrad fra dette programmet, gir deg svært gode fremtidsmuligheter – med en sterk og relevant forskningsbasert kunnskap og ferdigheter innen utvikling, innovasjon og løsningsimplementering. Økt verdiskapning, innovasjon og bærekraft gjennom nært samarbeid med akademia, den maritime industrien og offentlig sektor bidrar til å sette standarden for utviklingen av ny kunnskap i maritim sektor.

Ph.d.-studiet består av:

 • Opplæringsdelen (30 studiepoeng). Denne er sammensatt av emner på ph.d.-nivå fordelt på en obligatorisk (15 studiepoeng) og en selvvalgt del (15 studiepoeng). Opplæringsdelens kjerneområder har to obligatoriske og åtte valgfrie emner med utgangspunkt i studiets overordnede profil. Kjerneområdene ivaretar videreføring av sentrale temaer i de maritimt relaterte bachelor- og masterutdanningene ved de fire institusjonene.
 • Forskningsdelen. Avhandlingen er et selvstendig forskningsarbeid eller forsknings- og utviklingsarbeid som skal oppfylle internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet nautiske operasjoner. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres internasjonalt, eller offentliggjøres i egnet format, som en del av fagområdets forskningsbaserte kunnskapsutvikling.

Det vil være ett fellesfag som tilbys på alle fire institusjoner. For det øvrige faglige innhold vil det være knyttet inn mot hvert enkelt satsningsområde ved de fire institusjonene:

 • Maritim organisatorisk sikkerhetsledelse samt brannsikkerhet og evakueringsforskning ved HVL
 • Maritime operasjoner og sensorteknologi ved UiT
 • Maritime human factors samt maritim logistikk og havneoperasjoner ved USN
 • Maritim design- og produktutvikling ved NTNU

Nautiske operasjoner består av to fagområder:

 • Nautikk som omfatter navigasjon, manøvrering og transport av flytende farkoster, og operasjoner som indikerer at ph.d.-studiet skal fokusere på anvendt forskning for å støtte, forbedre og utvikle de aktiviteter som gjennomføres.
 • Operasjonsperspektivet omfatter både strategiske, taktiske og operative aspekter. Strategiske nivåer inkluderer valg av type og størrelse på en skipsflåte. Taktiske aspekter gjelder utforming av enkeltskip, valg av utstyr og personell. De operative aspektene omfatter planlegging, gjennomføring og evaluering av nautiske operasjoner.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Sist publiserte studieplan for doktorgrad i nautiske operasjoner – fellesgrad

Kurs

Oversikten over de valgfrie kursene spesielt utviklet for dette ph.d.-programmet finner du på nettsidene til vår partner uit.no.

USN-kurs for programmet: 

 • PN-SYS9000 - Systems Thinking 7,5 credits
 • PN-TA9000 - Task Analysis in Maritime Socio-technical systems, 5 credits
 • PN-DM9000 - Decision Making and Performance Assessment, 5 credits
 • PN-ML9000 - Maritime Logistics and Port Operation Management, 5 credits

keyboard_backspace Øvrige ph.d.-kurs som tilbys ved USN

Doktorgradsprosjekter og kandidater

Forskningsgrupper