Thomas Slagsvold

Forskningsdirektør
Avdeling for forskning, innovasjon og bibliotek
Campus Vestfold (G4-31B)
Forskningsdirektøren har overordnet ansvar for at Forskningsavdelingen legger til rette for, og bidrar til at USN har gode resultater og leverer høy kvalitet innenfor forskning, utvikling, innovasjon, forskerutdanning og bibliotektjenester. Avdelingen består av 3 seksjoner/enheter - Seksjon for forskning og forskerutdanning, Universitetsbiblioteket og Enhet for kommersialisering og innovasjon. Avdelingen har også en liten stab for juridiske tjenester og forvaltning av forskningsetikk.

Ansvarsområder

Avdelingen med Forskningsdirektør har administrativt ansvar for;

 • universitetets forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid
 • institusjonelle utviklingsoppgaver innenfor avdelingens arbeids- og ansvarsområder
 • støtte til fakultetene/instituttene på det forsknings- og innovasjonsadministrative området, herunder også bibliotektjenester og støtte til USN sine ph.d.-programmer.
 • overordnede ansvaret for avdelingens drifts- og utviklingsoppgaver/saksbehandling, personal- og økonomiforvaltning og utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner.
 • saksforbereder til Forskningsutvalget og Redelighetsutvalget. Saksforberedelse og sekretariatsfunksjonen utøves i samråd med viserektor. I samråd med viserektor forberedes saker for rektor og universitetets styre.

Kompetanse

Ledererfaring - 

 • Seksjonssjef Universitetet i Sørøst-Norge - seksjon for forskning og innovasjon
 • Programkoordinator Forskningsrådet store satsinger
 • Nestleder og faglig leder seksjon for forskning og innovasjon
 • EU koordinator Vestfold

Særlig kompentaseområder og erfaring:

 • Ekstern finansiering og søknadsarbeid - nasjonalt og internasjonalt
 • Regionalt samarbeid - offentlig og privat sektor
 • Forskningssystem og virkemiddelapparat  - Forskningsrådet, Innovasjon Norge, fylkeskommuner, EU kommisjon etc.
 • Prosess- og prosjektledererfaring - lede, koordinere og forankre prosjekter og prosesser i institusjoner, ledelse og/eller fagmiljø
 • Profesjonell forskningsadmimistrative tjenester - bygge opp og tilrettelegge for en bredde av tjenester for forskere og ledelse

 

CV

 • PhD og forsker/postdoc innen biokjemi og molekylær biologi Universitetet i Oslo og Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet (til 2006)
 • Programkoordinator og Seniorrådgiver i Forskningsrådet, Store satsinger program FUGE (FUnctional GEnomics) (til 2010)
 • EU koordinator /seniorrådgiver HSN og Vestfold Fylkeskommune (til 2017)
 • Nestleder og faggruppeleder Forskningsseksjonen HSN/USN (til 2018)
 • Seksjonssjef Forskningsseksjonen USN (til 2020)
 • Forskningsadministativ direktør USN (fra august 2020)