Henrik Bøhn

Professor på kvalifiseringsvilkår
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-36)

Ansvarsområder

Undervisning

  • Emneansvarlig for emnet PPU - fagdidaktikk: Engelskdidaktikk. 
  • Underviser i etterutdanningsprogrammet Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1-7
  • Underviser i emnet Vitenskapsteori og metode (MGLU 1-7 og 5-10)

 

Veiledning

  • Veileder for skoler i Vestfold og Telemark i ordningen Desentralisert kompetanseutvikling i skolen
  • Veileder for bachelorstudenter i engelsk (disiplinstudiet), samt master- og doktorgradsstudenter i engelsk didaktikk

 

Forskning

Jeg jobber for tiden med et forskningsprosjekt som undersøker læreres vurderingskompetanse i engelskfaget (se også Cristin).

 

Forskergrupper

Klasseromsforskning - Kvalitet i undervisning

Studies of the teaching profession, teacher education and education policy (TEPEE) 

Språkdidaktikk

Evaluering og vurdering

Kompetanse

Engelsk didaktikk, engelsk språkferdighet, interkulturell kommunikasjon.

 

CV

Praksis:

Professor på kvalifiseringsvilkår (2023-d.d.)

Førsteamanuensis i engelsk og engelsk didaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (2017-2022).

Leder for Utdanningsdirektoratets arbeidsgruppe som utarbeidet forslag til kjerneelementer i Fagfornyelsen (2017-2018).

Høgskolelektor i engelsk og engelsk didaktikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge (2016-2017).

Høgskolelektor i engelsk og engelsk didaktikk ved Høgskolen i Østfold (2001-2016).

Lektor i engelsk ved Kalnes videregående skole, Sarpsborg og Sonans PrivatGymnas, Fredrikstad (1999-2001).

Lektor i engelsk ved Rjukan videregående skole, Rjukan (1997-1998).

 

Utdanning:

Doktorgrad (PhD) i engelsk fagdidaktikk, Universitetet i Oslo (2016).

Praktisk-pedagogisk utdanning, Høgskolen i Østfold (1999).

Engelsk hovedfag (master), Universitetet i Oslo (1997).

Cand. mag. (bachelor) med fagene engelsk mellomfag, tysk mellomfag, statsvitenskap grunnfag, Høgskolen i Østfold og Telemark distriktshøgskole (1994).

 

Publikasjoner

 

 

 

 

Publikasjoner i Cristin