Her finner du nyttig informasjon om og svar på hvordan vi jobber med kvalitet i emner.

Emneplanen beskriver innholdet i et emne. Nedenfor finner du svar på ofte stilte spørsmål om emneplanarbeid.

Finner du ikke svar på det du lurer på kan du kontakte Avdeling for utdanning og studiekvalitet

Frister for kvalitetsarbeid knyttet til emner finner du i årshjulet, og i den enkelte rutine eller arbeidsbeskrivelse som er knyttet til emneplanarbeidet.

Hvem har roller i arbeidet med kvalitet i emner?

Dekan

Instituttleder

Emneansvarlig

Studieveileder

Fakultetsrådgiver

Studieadministrativt ansatte på institusjonsnivå

Spørsmål og svar