Sentrale roller i kvalitetsarbeidet

Finner du ikke svar på det du lurer på kan du kontakte Avdeling for utdanning og studiekvalitet.

Kvalitetsarbeidet skal være forankret i USNs styre og ledelse på alle nivåer har et ansvar for utdanningskvalitet. Alle studietilbud skal ha en tydelig faglig ledelse.

Alle ansatte har ansvar for kvalitet i eget arbeid, og det å vite hvem som gjør hva er viktig for at prosesser og rutiner skal fungere på en god måte. 

 

Spørsmål og svar