Her finner du nyttig informasjon om og svar på hvordan USN jobber med studieporteføljeutvikling.

Finner du ikke svar på det du lurer på kan du kontakte Avdeling for utdanning og studiekvalitet

Hensikten med kvalitetsarbeid på studieporteføljenivå er å identifisere utfordringer både når det gjelder den totale studieporteføljen, enkelte studieprogram og eventuelle systematiske utfordringer på tvers av studieprogram. Analyser av data på fakultets- og institusjonsnivå vil inngå i grunnlaget for arbeidet. Rapportering i forhold til studieportefølje gjøres per kalenderår.

Hvem som har roller i studieporteføljearbeidet

Styret

Rektor

Dekan

Instituttleder

Studieadministrasjon på institusjonsnivå

Spørsmål og svar