Kvalitet fra søker til ferdig kandidat

Studentens utdanningsløp er en reise fra å være studiesøker til å oppnå vitnemål som ferdig kandidat. Gjennom arbeid med inntakskvalitet, programkvalitet, undervisningskvalitet, relevans og rammekvalitet i studieprogram som tilbys, arbeider USN for at studentene skal kunne oppnå læringsutbytte. At studentene oppnår læringsutbytte er det overordnede målet med kvalitetsarbeidet .

Godt arbeid med kvalitet i ulike deler og faser av utdanningsløp vi tilbyr, har betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytter.

For å sikre god kvalitet i utdanningsløp vi tilbyr, er det ved USN vedtatt syv dimensjoner som får fokus i kvalitetsarbeidet som gjøres omkring våre studieprogram og emner. Vi kaller dem de syv kvalitetsdimensjonene våre. Arbeidet med kvalitet i den enkelte av dimensjonene bidrar til ivaretaking og videreutvikling av kvaliteten i de ulike viktige faser av det enkelte studieprogram/emne. Samlet bidrar de til utdanningskvaliteten ved USN, og har betydning for kvaliteten på læringsutbytter som kan oppnås

Lenger ned på denne siden finnes informasjon om kvalitetsarbeid relatert til ulike deler av studentenes utdanningsløp.  

De syv kvalitetsdimensjonene 

Figuren nedenfor viser de syv kvalitetsdimensjonene ved USN, i reisen (utdanningsløpet) fra studiesøker til ferdig kandidat. 

 

Kvalitetsdimensjonene i utdanningsforløpet

Spørsmål og svar