Kvalitet fra søker til ferdig kandidat

Studentens utdanningsløp er en reise fra å være studiesøker til å oppnå vitnemål som ferdig kandidat. Gjennom arbeid med inntakskvalitet, programkvalitet, undervisningskvalitet, relevans og rammekvalitet i studieprogram som tilbys, arbeider USN for at studentene skal kunne oppnå læringsutbytte. At studentene oppnår læringsutbytte er det overordnede målet med kvalitetsarbeidet .

Godt arbeid med kvalitet i ulike deler og faser av utdanningsløp vi tilbyr, har betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytter.

For å sikre god kvalitet i utdanningsløp vi tilbyr, er det ved USN vedtatt syv dimensjoner som får fokus i kvalitetsarbeidet som gjøres omkring våre studieprogram og emner. Vi kaller dem de syv kvalitetsdimensjonene våre. Arbeidet med kvalitet i den enkelte av dimensjonene bidrar til ivaretaking og videreutvikling av kvaliteten i de ulike viktige faser av det enkelte studieprogram/emne. Samlet bidrar de til utdanningskvaliteten ved USN, og har betydning for kvaliteten på læringsutbytter som kan oppnås

Lenger ned på denne siden finnes informasjon om kvalitetsarbeid relatert til ulike deler av studentenes utdanningsløp.  

De syv kvalitetsdimensjonene 

Figuren nedenfor viser de syv kvalitetsdimensjonene ved USN, i reisen (utdanningsløpet) fra studiesøker til ferdig kandidat. 

 

Kvalitetsdimensjonene i utdanningsforløpet

Spørsmål og svar

Kvalitet i informasjon om studietilbudene

USN vil at de som vurderer å bli student på USN opplever god og riktig informasjon om studiene vi tilbyr.

En del av det vi omtaler som inntakskvalitet er å sørge for at informasjonen vi gir om våre studier er god og riktig.

Nærmere informasjon om prosesser, rutiner og gjeldene bestemmelser om kommunikasjon og markedsføring finner du under Kommunikasjonsavdelingen sine sider om markedsføring og rekruttering (krever innlogging).

Gjeldende emne- og studieplaner for studier som tilbys finner du her.

Kvalitet i arbeid med opptak til studier ved USN

USN vil at de som søker opptak til studier ved USN opplever god informasjon og veiledning i søke-/opptaksprosessen.

En del av det vi omtaler som inntakskvalitet er å gi god informasjon og veiledning i søke-/opptaksprosessen.

Nærmere informasjon om prosesser, rutiner og gjeldene bestemmelser omkring opptak til studier ved USN finner du under Opptak (krever innlogging) og under Lover og regelverk.

 

Kvalitet i arbeid med studiestart og semesterregistrering

USN ønsker at de som starter å studere ved USN opplever å bli tatt godt imot og ivaretatt som ny student hos oss.

En del av det vi omtaler som inntakskvalitet er å ta godt imot nye studenter, arbeide for å integrere nye studenter i læringsmiljøet, og gi god oppfølgning første studieår.

Nærmere informasjon om prosesser, rutiner og gjeldene bestemmelser finner du under Studiestart og semesterregistrering (krever innlogging).

 

Kvalitet i arbeid med undervisning, praksis og studieveiledning

Undervisning, praksis og studieveiledning utgjør viktige elementer i kvalitetsarbeidet ved USN. Her er bevissthet og kompetanse omkring verdien av det kontinuerlige kvalitetsarbeid viktig.

En del av det vi omtaler som undervisningskvalitet er at læring skal være en aktiv prosess som fremmer refleksjon og selvstendighet, at studentene møtes med et nært og innovativt læringsmiljø, og med krav til kunnskaper og ferdigheter. Videre omfatter undervisningskvalitet arbeid for varierte undervisnings- og læringsformer, og vurderingsformer som bidrar til at studenten etter endt studieløp har oppnådd læringsutbytte.

Nærmere informasjon om prosesser, rutiner og gjeldene bestemmelser finner du under Undervisning, praksis og studieveiledning (krever innlogging).

 

Kvalitet i arbeid med eksamen og vurdering

Det overordnede målet i vårt arbeid med utdanningskvalitet er å lykkes godt med kvalitetsarbeidet omkring læringsutbytte. At studenter hos oss ved gjennomført emne/studieprogram opplever faglig utbytte knyttet til det læringsutbyttet som er formulert i program- og emneplaner for studieprogram/emne.

En del av det vi omtaler som undervisningskvalitet er blant annet å legge til rette for vurderingsformer som bidrar til at studenten etter endt studieløp har oppnådd læringsutbytte.

Nærmere informasjon om prosesser, rutiner og gjeldene bestemmelser finner du under Eksamen og vurdering (krever innlogging).

Kvalitet i arbeid med vitnemål, dokumentasjon og avslutning

Nærmere informasjon om prosesser, rutiner og gjeldene bestemmelser finner du under vitnemål, dokumentasjon og avslutning (krever innlogging).

 

Kvalitet i studie- og emneplanarbeidet

Studie- og emneplanarbeid relatert til de studier som tilbys, er en viktig del av kvalitetsarbeidet ved USN. 

Nærmere informasjon om prosesser, rutiner og gjeldene bestemmelser finner du under Studie- og emneplanarbeid (krever innlogging).

Kvalitet fra søker til ferdig kandidat

Godt arbeid med kvalitet i ulike deler og faser av utdanningsløp vi tilbyr, har betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytter.

For å sikre god kvalitet i utdanningsløp vi tilbyr, er det ved USN vedtatt syv dimensjoner som får fokus i kvalitetsarbeidet som gjøres omkring våre studieprogram og emner. Vi kaller dem de syv kvalitetsdimensjonene våre. Arbeidet med kvalitet i den enkelte av dimensjonene bidrar til ivaretaking og videreutvikling av kvaliteten i de ulike viktige faser av det enkelte studieprogram/emne. Samlet bidrar de til utdanningskvaliteten ved USN, og har betydning for kvaliteten på læringsutbytter som kan oppnås

Lenger ned på denne siden finnes informasjon om kvalitetsarbeid relatert til ulike deler av studentenes utdanningsløp.  

De syv kvalitetsdimensjonene 

Figuren nedenfor viser de syv kvalitetsdimensjonene ved USN, i reisen (utdanningsløpet) fra studiesøker til ferdig kandidat. 

 

Kvalitetsdimensjonene i utdanningsforløpet