Her finner du nyttig informasjon om og svar på hvordan vi jobber med kvalitet i studieprogram.

Finner du ikke svar på det du lurer på kan du kontakte Avdeling for utdanning og studiekvalitet.

Et studieprogram er en gitt samling emner som er fastsatt i studieplanen. Studieplanen for et studieprogram beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram.

Nedenfor finner du informasjon og svar på ofte stilte spørsmål om studieplanarbeidet.

Finner du ikke svar på det du lurer på kan du kontakte  Avdeling for utdanning og studiekvalitet.

Frister for kvalitetsarbeid knyttet til studieprogram finner du i årshjul for for utdanning, studiekvalitet og mobilitet og i den enkelte rutine eller arbeidsbeskrivelse som er knyttet til studieprogramarbeidet.

Hvem har roller i arbeidet med kvalitet i studieprogram?

Programkoordinator

Ph.d-koordinator

Dekan

Instituttleder

Studieveiledere

Fakultetsrådgivere

Studieadministrativt ansatte på institusjonsnivå

 

Spørsmål og svar