Her finner du nyttig informasjon om og svar på hvordan vi jobber med evaluering av emner, program og læringsmiljø.

Finner du ikke svar på det du lurer på kan du kontakte Avdeling for utdanning og studiekvalitet.

Program- og emneevalueringer har en sentral rolle i kvalitetsarbeidet ved USN. Evalueringene utgjør et viktig grunnlag for vurdering og utvikling av kvalitet i utdanningene og av helheten i studieporteføljen.

De ulike evalueringene bidrar med verdifull informasjon til flere av de syv kvalitetsdimensjonene.

Emne- og programevalueringer tar for seg studienære forhold ved det enkelte emne- eller studieprogram.

USNs evalueringsmatrise gir en oversikt over de ulike evalueringene.

Hvem som har roller i evalueringsarbeidet:

Kvalitetsrapporter

Periodisk evalueringsrapport

Spørsmål og svar