Bilder

Kommunikasjonsseksjonen disponerer en rekke bilder, både campusbilder, portretter og situasjonsbilder.


USN-bilder

Alle bilder er tilgjengelige for nedlasting, så fremt hensikten er å skrive om Universitetet i Sørøst-Norge.

Fotograf skal krediteres slik i byline:  Foto: NN, Universitetet i Sørøst-Norge.

Kommersiell bruk er kun tillatt etter særlig avtale.

Dersom du har spørsmål om bilder, eller opplever problemer med å laste dem ned, kan du sende en e-post til kommunikasjon@usn.no