Bilete

Kommunikasjonavdelinga disponerer ei rekke bilde, både bilde av studiestadar, portrett og situasjonsbilete.


USN-bilde

Alle bilde er tilgjengelege for nedlasting, så fremt tanken er å skrive om Universitetet i Søraust-Noreg.

Fotograf skal bli kreditert slik i namnestripe:  Foto: NN, Universitetet i Sørøst-Norge.

Kommersiell bruk er ikkje lov utan særleg avtale.

Har du spørsmål om bilde, eller opplever problem med å laste dei ned, kan du sende ein e-post til kommunikasjon@usn.no.