Hanna Elsa Wistedt

Ph.d.-koordinator
Avdeling for forskning, innovasjon og bibliotek
Seksjon for forskning og forskerutdanning
Campus Bø (1-245)
Rådgiver ved Seksjon for Forskning og innovasjon Ph.d.-koordinator for doktorgradsprogrammet i Økologi ved institutt for natur, helse og miljø,

Ansvarsområder

Rådgiver for: 

  • Ph.d.-programmet i Økologi ved institutt for natur, helse og miljø (TNM/INHM)

Rådgiver ved Seksjon for Forskning og innovasjon: 

  • Oppfølging av studenter og stipendiater
  • Administrative oppgaver knyttet til ansettelse, opptak og veiledning av stipendiater
  • Kvalitetsarbeid (studieporteføljeutvikling, evaluering og rapportering, koordinere tiltak for økt utdanningskvalitet, arbeidslivsrelevans, økt rekruttering og gjennomstrømming)
  • Rekruttering og markedsføring, bl. a. instituttets facebookside: https://www.facebook.com/INHMBO/
  • Sekretær for doktorgradsutvalg for ph.d.-programmet i Økologi

Kompetanse