Doktorgrad i anvendte mikro- og nanosystemer

Doktergradsstipendiat mikro- nano. Foto.

Høyteknologiske laboratorier, unikt samarbeid med næringsliv og tette forbindelser til nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer gir svært gode forskningsmuligheter for våre kandidater.


Ph.d.-program i anvendte mikro- og nanosystemer utdanner forskere med bredde- og dybde- kunnskap i mikro- og nanosystem teknologi. Dette blir en stadig viktigere del av vår hverdag, i alle slags «smarte systemer», det være seg sensorer integrert i mobiltelefoner, utstyr for medisinsk diagnose, for overvåkning av miljø eller for instrumentering i industri-prosesser.

Faglig sett bygger den på et bredt spekter av ingeniør- og realfag: Elektronikk, produktdesign/ mekanikk, material-lære, informatikk og kjemisk prosessering, samt grunnleggende fysikk. Forskerutdanningen spenner fra design og matematisk modellering med avanserte dataverktøy, til framstilling og karakterisering i nasjonalt ledende renromslaboratorier.

Laboratoriet ved USN, sammen med komplementære laboratorier i Oslo og Trondheim, utgjør «NorFab», som er Forskningsrådets satsing på nasjonal infrastruktur. Programmet er tett koblet til industriklyngen som eksisterer regionalt og nasjonalt, spesielt NCE-MNT. Denne tette industrikoblingen er unik blant norske Ph.d.-utdanninger. Nasjonalt er Ph.d. programmet en sentral del av forskerskolen «NanoNetwork» med nasjonal arbeidsdeling, hvor USN’s rolle er å fokusere på integrerte, komplette systemer med direkte industriell relevans. Internasjonalt er fagmiljøene innen Ph.d.-programmet tett knyttet til ledende forskningsmiljøer i Europa, Nord-Amerika (Intpart-programmet) og Øst-Asia.

Ph.d.-programmets kjerneområder er:

1) Ultralyd for medisinsk, maritimt og industriell bruk. Oppgaver både innen design og fabrikasjon/ integrering av ultralydtransducere, f.eks. for avbildning av indre organer eller for kartlegging av havbunnen. Dette miljøet er del av SFI «CIUS».

2) Miniatyriserte energikilder, f.eks. høsting av energi fra omgivelsene for spenningsforsyning til utilgjengelige systemer (slik som instrumentering på vindmølle-blader eller inne i bildekk).

3) Biomedisinske komponenter: For raskere diagnose, og implanterbare sensorer for overvåkning av pasient-helse.

4) Høyfrekvens-komponenter: Neste generasjons radio-, kommunikasjon og radar systemer.

5) Mikro-optikk: Tynne polymerfilmer for laser prosjektører og mikro linser.

6) Målesystemer for krevende miljø: Høye brukstemperaturer (som i oljebrønner, flymotorer eller termoelektriske generatorer), lave brukstemperaturer (som presisjonsmålinger ved flytende-nitrogen-temperaturer), mekanisk sjokk m.m. setter krav til fabrikasjonsmetodene som krever andre løsninger enn tradisjonell teknologi.

Vi deltar i Nasjonal forskerskole i nanoteknologi for mikrosystem.

Om programmet

Opptak

Ledige stipendiatstillinger lyses ut på våre nettsider.

Opptak forutsetter avlagt mastergrad, med karakteren B eller bedre som gjennomsnitt på masternivå og B eller bedre på masteroppgaven.

Kontaktinformasjon

Forskerskole