Ny teknologi kan gjøre trusseløvelser bedre

Foto av tre soldater med VR-briller.
FORSKER PÅ BEREDSKAP: Virtual Reality og Augmented Reality åpner for nye muligheter i beredskapsøvelser. (Illustrasjonsfoto: iStock)

For å møte dagens sammensatte trusselbilde må det trenes og øves på nye måter, mener beredskapsforsker ved Universitetet i Sørøst-Norge.


– Det ligger mange muligheter i virtuell virkelighet og utvidet virkelighet, sier Jarle Løwe Sørensen ved USN Handelshøyskolen.

Han er førsteamanuensis i beredskapsledelse og krisehåndtering, og tror både Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) vil være nyttige verktøy i øvelser.

Løwe Sørensen sier samvirkeøvelser (flere forskjellige etater øver sammen) er noe fagmiljøet på USN har forsket mye på.

En rekke studier viser at samvirkeøvelser er nyttige, men at deltakerne opplever at lærings- og nytteverdien ikke er best mulig.

Det er det mange grunner til, men noen årsaker er:

  • for lite oppmerksomhet på læringsmål og læringsaktiviteter
  • for stor grad av repetisjon og standardisering
  • for lite søkelys på utfordringer knyttet til ulike organisasjonskulturer og hierarkier

– Det å bruke teknologi i trening og øving kan være nyskapende, spennende og kostnadseffektivt. Under koronapandemien har vi sett at det er fullt mulig å trene og øve digitalt, både nasjonalt og på tvers av landegrenser. Innenfor dette området finnes et stort potensial for nytenking og utvikling, sier Jarle Løwe Sørensen.

LES OGSÅ: Mener norsk politi er for dårlig mentalt forberedt

Hybride trusler

Han er enig i etterretningstjenestenes trusselvurdering for 2022. Der går det frem at den pågående krigen i Ukraina har aktualisert bruken av såkalte «hybride» eller «sammensatte trusler» der den eller de som ønsker å ramme oss bruker en kombinasjon av ulike typer virkemidler.

Løwe Sørensen sier et eksempel kan være et cyberangrep etterfulgt av en fysisk invasjon. Dette så vi i forkant av den russiske invasjonen av Ukraina.

– Allerede i februar sendte USA sine ledende datasikkerhetseksperter til Europa for å bistå NATO i å forberede sine medlemsland på å oppdage og forstyrre russiske dataangrep, sier Jarle Løwe Sørensen.

Førsteamanuensis Jarle Løwe Sørensen

Hendelse under «Cold Response»

Under den store Nato-øvelsen «Cold Response» ble norske vernepliktige tilbudt 20.000 kroner for ID-kortene sine på et utested i indre Troms. Ifølge NRK snakket tilbyderne engelsk med «østeuropeisk aksent».

Eirik Skomedal, talsperson for Hæren, opplyste at hendelsen ble behandlet som etterretning mot militære styrker og at det ble sendt varsel til sikkerhetsmyndighetene.

– Dersom det stemmer at dette var utenlandske agenter, kommer nok ikke det som et sjokk verken på Forsvaret eller sikkerhetsmyndighetene, sier Jarle Løwe Sørensen.

Han viser til at Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet i sine trusselvurderinger for 2022 pekte på at flere lands etterretningstjenester opererer på norsk jord.

– Spesielt fremheves truslene fra Russland og Kina, og hvordan spesielt russiske etterretningsoffiserer forsøker å rekruttere kilder, sier Løwe Sørensen.
 

LES OGSÅ: Mange øver beredskap til liten nytte

Må trene og øve

Etterretningstjenestene mener det er krevende for små og strategisk plasserte stater som Norge å forholde seg til den stadig økende globale sikkerhetspolitiske rivaliseringen. 

– For å møte dagens sammensatte trusselbilde må det trenes og øves, sier Jarle Løwe Sørensen og forklarer forskjellene mellom trening og øvelse:

  • Trening handler om å utvikle de individuelle ferdighetene vi trenger for å møte utfordringer både i hverdag og kriser. Hvilke rutiner skal jeg følge? Hvor finner jeg dem? Hvordan bruker jeg ulike systemer og utstyr?
     
  • Øvelse handler om å teste ut den treningen vi har gjort i praksis, og gjerne sammen med andre. Det finnes mange typer øvelser. Eksempler er diskusjonsøvelser, fullskalaøvelser og samvirkeøvelser.

Jarle Løwe Sørensen sitter i arrangørgruppen for Beredskapsdagen 2022 som foregår 5. mai på Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold (Horten).

Blant foredragsholderne er Nils -Andreas Stensønes (sjef for E-tjenesten), Hans Sverre Sjøvold (sjef for PST) og Aina Karlsen Røed (partner i EY).
 

LES OGSÅ: Digital sikkerhet skal inn i helse- og sosialfagene

Beredskapsdagen 2022

Beredskapsdagen 2022 arrangeres 5. mai av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sammen med offentlig sektor, Universitetet i Sørøst-Norge og næringslivet.

Temaene i år er trusselbildet, informasjonssikkerhet og bruk av avansert teknologi i trening og øving.  

Målgruppen er alle i regionen som har et ansvar eller engasjement innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Dagen vil inneholde plenums- og parallellsesjoner.

USNs eget Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse tilbyr forskning, seminarer, konferanser og beredskapsøvelser, samt studier og kurs innen sikkerhet, kriser og beredskap.