Søkertallene 2022: Tilbake til normalen

Student på bachelor i sykepleie.
STØRST PÅ SYKEPLEIE: 1409 søkere ønsker å ta en bachelor i sykepleie ved USN. Det gjør USN til den mest søkte utdanningsinstitusjonen i landet innen sykepleie.

19 667 søkere ønsker å studere ved Universitetet i Sørøst-Norge denne høsten.


Onsdag 27. april ble årets søkertall til høyere utdanning offentliggjort.

Tallenes tale er klar: 19 667 søkere vil studere ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) kommende studieår. Det er 242 færre søkere enn i fjor og gir en samlet nedgang på 4 prosent for Samordna opptak og lokalt opptak. Nedgangen på søkningen gjennom Samordna opptak er på 12,9 prosent.

USN følger den nasjonale trenden da det også på landsbasis er en nedgang i antall søkere på 12,4 prosent.

7855 personer har søkt USNs bachelorutdanninger, årsstudier og grunnskolelærerutdanningene gjennom Samordna opptak, mens 11 812 personer har søkt seg til én av USNs studier som tilbys gjennom lokalt opptak. Der utgjør masterutdanningene den største utdanningskategorien med hele 76 prosent.

Utdanning til viktige samfunnsområder

Mye kan tyde på at pandemi og usikkerhet i arbeidsmarkedet førte til at flere søkte seg til høyere utdanning de siste to årene. Når pandemien nå er i en annen fase med endrede jobbmuligheter, har dette snudd.

– Under pandemien økte antallet søkere til høyere utdanninger, så det er ikke overraskende at vi ser et lavere søkertall i år. Det er et svært godt arbeidsmarked i landet, samtidig som ungdomskullene blir mindre. Dette er naturlige konjunkturer, sier viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen.

Viserektor for utdanning Ingvild MArheim Larsen

Samtidig er hun opptatt av at utdanning er viktig for unge som skal ut i arbeidslivet, og for samfunnet.

– Arbeidslivet er i endring. Innovasjon og nyskaping er nødvendig for at vi skal klare å løse de store samfunnsutfordringene. Arbeidslivet trenger kompetanse framover, blant annet innen oppvekst og utdanning, helse og teknologi, så vi skulle gjerne ha sett flere søkere til flere av disse utdanningene, påpeker viserektor for utdanning.

Ny fleksibel sykepleierutdanning slår an

Blant landets utdanningsinstitusjoner har USN flest søkere til bachelor i sykepleie. 1409 søkere ønsker å studere sykepleie på USN. For aller første gang starter USN en desentralisert sykepleierutdanning der målet er å utdanne flere sykepleiere som vil fortsette å bo og arbeide i distriktskommuner i Telemark og Viken/Hallingdal.

285 har søkt seg til fleksibel deltidsutdanning Telemark med Notodden som campus, mens 214 har søkt seg til tilsvarende utdanning i Viken fylkeskommune der Ål i Hallingdal blir det nye studiestedet.

– Det er svært gledelig å se den store interessen for dette tilbudet. Dette er en innovativ sykepleierutdanning som spiller på lag med distriktene og som svarer på en stor samfunnsutfordring om behov for kompetanse i helsesektoren i distriktskommuner, sier Marheim Larsen.

LES OGSÅ: Starter fleksibel sykepleierutdaning ved USN

Masterutdanningene er populære

9010 personer har søkt masterutdanning ved USN. Det er en økning på 5,6 prosent sammenliknet med i fjor. Dette er en trend som har vedvart over flere år. Sammenliknet med 2018 er det en økning på 119 prosent.

USN tilbyr både engelskspråklige og norskspråklige masterutdanninger. Teknologiske masterutdanninger som Master in Computer Science har 690 søkere, og Master i Smart Systems Integrated Solutions har hele 633 søkere. Det høyaktuelle masterprogrammet Human Rights and Multiculturalism har 595 søkere.

Masterutdanningene innenfor helse- og sosialvitenskapelige fag har også god søkning. Her ligger master i jordmorfag på topp med 313 søkere etterfulgt av master i anestesisykepleie med 209 søkere. En helt ny master i barnevernsarbeid har 94 søkere til 40 studieplasser.

LES OGSÅ: Skal styrke barnevernet med ny master 

Ønsker flere søkere til lærerutdanningene

Det har lenge vært nasjonal oppmerksomhet om rekrutteringen til grunnskolelærerutdanningene, både årstrinn 1.-7 og 5.-10.

Totalt ønsker 497 søkere en studieplass til én av de to retningene innen grunnskolelærer ved USN. Fordelingen er nokså lik med 235 søkere til 1.-7. trinn, mens 262 har søkt seg til lærerutdanningen for 5.- 10. trinn. I 2021 var det 512 søkere til grunnskolelærerutdanningen ved USN. Det er dermed en liten tilbakegang på 2,9 prosent.

USN tilbyr lærerutdanninger både på campusene Vestfold, Porsgrunn, Drammen, samt nett- og samlingsbasert på Notodden. Den nettbaserte lærerutdanningen har en økning i søkere på 9,7 prosent og har til sammen 192 søkere på 1.-7 og 5.-10. 

– Vi skulle naturligvis sett flere søkere til lærerutdanningene våre. Rekruttering til læreryrket er en nasjonal satsing som både samfunn og utdanningsinstitusjonene er opptatt av, sier Marheim Larsen.

LES OGSÅ: Økt mestringsfølelse som lærer med master 

Ingeniørfag og IT-studier

Søkningen til ingeniør har holdt seg svært stabil de siste fem årene. I år har 348 personer søkt på en studieplass på bachelor i ingeniørfag innen retningene elektro, elektronikk, maskin, bygg, data eller kjemi via Samordna opptak.

I tillegg finnes en alternativ vei inn til USNs ingeniørutdanninger der hele 612 søkere har søkt en bachelor i ingeniør gjennom tresemesterordning (TRES), som gir fordypning i matte og fysikk, eller yrkesvei (y-vei).

USN Handelshøyskolen tilbyr flere populære studier, og særlig bachelor i IT og informasjonssystemer opplever en god søkning med 225 søkere. Det nyopprettede studiet i IT og ledelse ved campus Vestfold er spesielt attraktivt med 230 søkere, som innebærer 3,84 søkere per studieplass.

Blant bachelorutdanninger er det allikevel bachelor i sykepleie (fleksibel) som har størst kamp om studieplassene med 11, 4 søkere per studieplass.

* Saken har blitt oppdatert gjennom dagen

Mest søkte bachelorstudier ved USN