info
Dataingeniørstudent Simone Hoem Frøyset

Bachelor i ingeniørfag, dataingeniør

Er du interessert i hvordan digitale systemer fungerer? Enten det gjelder store eller små systemer – hos oss lærer du om begge deler. Som dataingeniør kan du være med å finne nye løsninger. Du blir attraktiv for mange spennende jobber innen programutvikling, nettverk og sikkerhet både i Norge og utlandet.

Hvilken studieretning ønsker du å ta?

Du kan velge mellom studieretningene cyber physical systems, cybersikkerhet eller softwareutvikling. Disse retningene er like det første året. Det er derfor mulig å bytte retning frem til oppstart av 2. klasse.

Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til disse studiene, kan du søke TRES (for deg med generell studiekompetanse uten fordypning i matematikk og fysikk), forkurs eller realfagskurs.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Kongsberg
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Kongsberg
På campus
Heltid
Sommer 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Sommer 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Sommer 2024

Hvorfor dataingeniør?

Du trenger ikke være interessert i data for å se at samfunnet er digitalisert. En ting er å bruke teknologien, noe annet er å forstå systemene bak og være i stand til å skape nye løsninger.

Samfunnet trenger dataingeniører. Datateknologi finnes i omtrent alt vi omgir oss med, fra datamaskiner, telefoner og biler til datastyrte maskiner. Kanskje har du gode ideer til nye apper eller nye kule nettsteder?

Som dataingeniør får du bruke kreativiteten din, og du får være med på den raske utviklingen innen data- og kommunikasjonteknologi. Hos oss får du en bred og grunnleggende dataingeniørutdanning, og nettopp bredden gir deg mange muligheter når du skal velge yrke, arbeidssted og bransje.

Hva slags jobb får du?

Du kan jobbe som systemutvikler, driftsansvarlig, rådgiver og konsulent i både offentlig og privat sektor. Du kan få tekniske arbeidsoppgaver innen planlegging og prosjektering, og du kan jobbe med service og vedlikehold, forskning og utvikling eller drift.

Som dataingeniør kan du også jobbe med administrasjon, ledelse, markedsføring, økonomisk styring, instruksjon og undervisning.

Kontakt med arbeidslivet

Dataingeniørstudiet vårt har et godt rykte i industri og næringsliv. Vi samarbeider med mange teknologibedrifter – alt fra små oppstartsselskaper til store etablerte bedrifter som står høyt på ønskelisten for ingeniører.

Vi samarbeider med eksterne bedrifter og organisasjoner om gjesteforelesere og gjennomføring av bacheloroppgaven. I tillegg har vi en næringsbachelor hvor det tredje året strekkes over to år og kombineres med utplassering i bedrift/organisasjon. Noen studenter vil også få tilbud om yrkesrelevante deltidsstillinger.

Du vil delta på besøk hos bedrifter og møtepunkter som USNexpo mellom deg og næringsliv/industri. Her får du en gyllen sjanse til å knytte kontakter og vise deg frem for potensielle arbeidsgivere.

 

 

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier. 

Se en oversikt over våre mastertilbud innen ingeniørfag her.

Du kan også velge å ta masterutdanning ved andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet. Noen av disse krever at du velger fordypning i Matematikk 3 som valgfag og de fleste har et karakterkrav på C i snitt.

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk?

For å være kvalifisert til opptak til ingeniørutdanningene, kreves en spesiell kompetanse i realfag (se punkt om opptakskrav).

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan du kvalifisere deg gjennom følgende alternativer:

Alternativ opptaksvei:

  • TRES (tresemester)

Kvalifiseringskurs:

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av dataingeniør i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.