info
Elektroingeniørstudent Thea Ditlefsen

Realfagskurs

Landet vårt trenger gode ingeniører. Mangler du matte og fysikk? Realfagskurset gir deg muligheten til å søke attraktive og fremtidsrettede ingeniørutdanninger.

Hvor vil du studere?

Har du generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk og fysikk fra videregående skole?

På campus Kongsberg og campus Porsgrunn går Realfagskurset på deltid over ett år og undervisningen samkjøres med Forkurs for ingeniørutdanning. På campus Vestfold går kurset på heltid hvert vårsemester.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Heltid
Vår 2024
Porsgrunn
På campus
Deltid
Høst 2024
Kongsberg
På campus
Deltid
Høst 2024
 

Dette er realfagskurs

Realfagskurset er et godt tilbud for deg med generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk og fysikk fra videregående skole. Det er et intensivt kurs i disse to fagene som kvalifiserer til opptak til ingeniørstudier. Realfagskurset er din inngangsbillett til å starte ingeniørutdanning.

 

 

Hvorfor realfagskurs?

Realfagskurset gir kompetanse i matematikk og fysikk tilpasset opptak til de fleste ingeniørstudier i Norge. Kurset gir en grundig skolering i realfagene fysikk og matematikk til videre ingeniørutdanning. Kurset er designet av ingeniører for ingeniører og legger vekt på emner og ferdigheter som gir studenten best mulig forutsetning for videre teknisk utdanning.

Dette lærer du hos oss

Realfagskurset har samme omfang og pensum som Forkurs for ingeniørutdanning i fagene matematikk og fysikk. Det er et studium med både forelesninger, laboratoriearbeid, regneøvinger og selvstudium. Du får god veiledning og anledning til å modnes i fagene. Realfagskurset er samlokalisert med resten av ingeniørutdanningen hos oss slik at du straks er en del av studentmiljøet.

Grovt sett består realfagskurset av to deler matematikk og en fysikk. Innholdet i matematikken er harmonisert med R1-R2 fagene i videregående skole. Fysikken dekker noe mer en Fysikk 1 blant annet med en mer omfattende mekanikkdel.

Fysikk og matematikk fra realfagskurset vil ikke kunne erstatte fagene Fysikk 1 og matematikk R1+R2 på vitnemålet i videregående skole og gir ikke realfagspoeng, men kvalifiserer til opptak på studier som har disse fagene som opptakskrav.