info
Lyst til å besøke universitetet? I november kan du besøke tre av våre studiesteder. Bli med på åpen dag!

Bachelor i ingeniørfag, dataingeniør – Cybersikkerhet

Vestfold - Heltid

Cybersikkerhet er en av studieretningene i vår bachelor i dataingeniør. Her ser vi først og fremst på sikkerhet og nettverk (cyber security), men også tingenes internett (IoT).

Studieinformasjon

 • Studieretning: Cybersikkerhet
 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Vestfold
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 222 004
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Oppstart: Høst 2024
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
Minn meg på søknadsfrist
Dataingeniør cybersikkerhet

Dette lærer du i cybersikkerhet

Én av tre toppledere i Norden opplever dataangrep som en av hovedtruslene mot bedriften de leder, viste en undersøkelse fra KPMG sommeren 2018. Hvis du virkelig vil ha en utdanning for fremtiden, er dette være studiet for deg.

Du spesialiserer deg først og fremst på sikkerhet og nettverk (cyber security). I tillegg får du spesialiseringsemner i tingenes internett (IoT).

Du lærer også om grunnleggende programmering og konstruksjon av datamaskiner. Er du interessert i en jobb som krever at du vet hvordan de digitale systemene som omgir oss fungerer? Hvordan du lager, forandrer og sikrer dem? Da er dette studiet for deg.

Hvorfor dataingeniør?

Du trenger ikke være interessert i data for å se at samfunnet er digitalisert. En ting er å bruke teknologien, noe annet er å forstå systemene bak og være i stand til å skape nye løsninger.

Samfunnet trenger dataingeniører. Datateknologi finnes i omtrent alt vi omgir oss med, fra datamaskiner, telefoner og biler til datastyrte maskiner. Kanskje har du gode ideer til nye apper eller nye kule nettsteder?

Som dataingeniør får du bruke kreativiteten din, og du får være med på den raske utviklingen innen data- og kommunikasjonteknologi. Hos oss får du en bred og grunnleggende dataingeniørutdanning, og nettopp bredden gir deg mange muligheter når du skal velge yrke, arbeidssted og bransje.

Hva slags jobb får du?

Du kan jobbe som systemutvikler, driftsansvarlig, rådgiver og konsulent i både offentlig og privat sektor. Du kan få tekniske arbeidsoppgaver innen planlegging og prosjektering, og du kan jobbe med service og vedlikehold, forskning og utvikling eller drift.

Som dataingeniør kan du også jobbe med administrasjon, ledelse, markedsføring, økonomisk styring, instruksjon og undervisning.

Kontakt med arbeidslivet

Våre dataingeniørutdanninger har et godt rykte i industri og næringsliv. Vi samarbeider med mange teknologibedrifter – fra små oppstarts-bedrifter, til store bedrifter som rager høyt på ingeniørenes arbeidsgiver-ønskeliste.

Vi samarbeider med eksterne bedrifter og organisasjoner om gjesteforelesninger og gjennomføring av bacheloroppgaven. I tillegg har vi en næringsbachelor hvor det tredje året strekkes over to år og kombineres med utplassering i bedrift/organisasjon. Noen studenter vil også få tilbud om yrkesrelevante deltidsstillinger.

Du vil delta på besøk hos bedrifter og vi vil sørge for møtepunkter (som f.eks. USNexpo) mellom deg og næringsliv/industri. Her får du en gyllen sjanse til å knytte kontakter og vise deg frem for potensielle arbeidsgivere.

 

 

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier. 

Se en oversikt over våre mastertilbud innen ingeniørfag her.

Du kan også velge å ta masterutdanning ved andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet. Noen av disse krever at du velger fordypning i Matematikk 3 som valgfag og de fleste har et karakterkrav på C i snitt.

Mangler du fordypning i matematikk og fysikk?

For å være kvalifisert til opptak til ingeniørutdanningene, kreves en spesiell kompetanse i realfag (se punkt om opptakskrav).

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan du kvalifisere deg gjennom følgende alternativer:

Alternativ opptaksvei:

 • TRES (tresemester)

Kvalifiseringskurs:

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av dataingeniør i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2024 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2023 høst

warning Studiemodellen for "2024 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.
Minn meg på søknadsfrist

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Kongsberg
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Kongsberg
På campus
Heltid
Sommer 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Sommer 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024