info
Ingeniørstudent

Forkurs for ingeniørutdanning

Vil du bli ingeniør, og har yrkesfag fra videregående skole? Eller mangler du matematikk og fysikk? Da er forkurs for ingeniørutdanning studiet for deg.

Hvor vil du ta forkurs?

Vi tilbyr forkurs ved våre campuser i Kongsberg og Porsgrunn.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Kongsberg
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
 

Hvorfor forkurs for ingeniørutdanning?

Har du en drøm om å bli ingeniør, men mangler den videregående utdanningen som kreves? Forkurset er et studium på fulltid, det går over ett år og gir deg grunnlag for å søke opptak til ingeniørutdanning. Det er beregnet på søkere fra yrkesfaglig videregående skole eller søkere som mangler enkelte fag fra videregående utdanning for å være kvalifisert.

Vi har dyktige lærere med lang erfaring fra undervisning som setter deg i stand til å begynne med en ingeniørutdanning etter at du har fullført forkurset.

Dette lærer du hos oss

Du vil få undervisning i kommunikasjon og norsk, teknologi og samfunn, matematikk og fysikk. Med god motivasjon og arbeidsinnsats er dette en enestående mulighet. Forkurset er arbeidskrevende, men det gir deg til gjengjeld et godt grunnlag for å studere videre ved ingeniørutdanningen.

Har du allerede generell studiekompetanse fra videregående, og mangler bare matematikk og fysikk? Da kan du ta realfagskurs eller Bachelor i ingeniørfag - tresemester.

Følgende emner inngår:

  • Matematikk med et omfang på 37,5 % av et helt år
  • Fysikk med et omfang på 22,5 % av et helt år
  • Norsk med et omfang på 20 % av et helt år
  • Engelsk med et omfang på 10 % av et helt år
  • Teknologi og samfunn med et omfang på 10 % av et helt år

Undervisningen i realfag er en kombinasjon av forelesninger og øvinger i mindre grupper. I de øvrige emnene er det hovedsakelig klasseromsundervisning med obligatorisk oppmøte. Emnene går over to semestre. Det blir gitt karakterer i alle emner basert på prøver, innleveringer, labrapporter og sluttprøver.

Videre utdanning

Forkurset kvalifiserer til alle ingeniørutdanningene i Norge. Søkere med fullt forkurs har også fordelen av å konkurrere i egen forkurskvote.