USN tilbyr både bachelor i IT og informasjonssystemer  og bachelor dataingeniør. Begge studiene kan tas på flere forskjellige campuser, men hva skal du velge?

Det første du bør starte med, er å kjenne etter hva slags type du er og hvor du kunne tenke deg å jobbe.

Våre eksperter peker nemlig på noen klare forskjeller mellom en dataingeniør-utdanning og en IT-utdanning.

Dataingeniør gir sikker jobb

– Mange dataingeniører får jobb i industrien. Ofte som systemutviklere, og mest i høyteknologiske bedrifter som finnes i Kongsberg og Horten der vi tilbyr dette studiet, og mange andre steder. Disse bedriftene har, og vil ha behov for veldig mange dataingeniører fremover, sier professor i computer science, Olaf Hallan Graven.

I disse bedriftene jobber dataingeniørene gjerne i team med andre typer ingeniører for å utvikle nye systemer. De jobber etter såkalte ingeniørprinsipper, med høye krav til både selve prosessen og det de skal konstruere til slutt.

Ingeniører lager ofte ting som må fungere korrekt med en gang de utplasseres. Det kan være fordi plasseringen deres gjør det vanskelig eller umulig med vedlikehold og feilretting. Tenk bare på en satellitt som sendes opp i verdensrommet eller en installasjon på havdypet. Her må alt fungere hundre prosent. Ingeniører må kunne dokumentere alt de gjør. Det er viktig både for kvalitetskontroll og for at løsningene deres skal kunne brukes mange ganger.

En ingeniørutdanning har derfor også høyere krav til matematikk og fysikk en IT-utdanning, men du kan også fint starte på dataingeniørstudiet uten disse kunnskapene. Da kan du ta realfagskurs eller tresemester. En dataingeniør-utdanning kan derfor passe for deg som liker å grave deg dypt ned i maskinvare og programvare, som gjerne jobber i team med andre ingeniører og som kunne tenke deg å jobbe i en teknologisk bedrift. Samtidig finnes også dataingeniører i det offentlige, som i kommuner og i andre deler av næringslivet.

Næringslivet trenger deg med IT og informasjonssystemer

– På bachelor i IT og informasjonssystemer fokuserer vi mer på organisering og ledelse, etikk og samfunnsansvar og hvordan du lager systemer for ulike bedrifter og organisasjoner. Denne utdanningen er også super for deg som interesserer deg for forretningsdelen av IT-faget, sier Marius Rohde Johannessen, førsteamanuensis i informasjonssystemer.

Med IT og informasjonssystemer vil du typisk kunne få jobb i næringslivet eller forskjellige offentlige etater. Du lærer blant annet program- og systemutvikling, web-baserte løsninger, brukerstøtte og IT-forvaltning. Dette er områder der du kan jobbe med utvikling, forbedring og feilretting over tid. Det blir dermed en litt annen prosess enn om du skulle vært dataingeniør. Med en IT-utdanning vil du kanskje jobbe med å lage løsninger som gjør at andre kan gjøre jobben sin mer effektivt.

Løsningene du lager vil hele tiden kunne oppdateres, og du vil kanskje jobbe sammen med økonomer, markedsførere og andre fagretninger innen økonomisk-administrative fag. En viktig del av jobben din vil være å kunne forstå behovene deres, og å kommunisere med dem med et språk som de forstår. Du kan derfor ikke bare fokusere på teknologien, men også på samfunnet rundt og menneskene som skal bruke den.

 

Bachelor i IT og informasjonssystemer er en sikker vei til IT-jobb.Foto av jente som jobber med IT.

Stort behov for deg med IT-utdanning

Visste du at i 2030 vil det være behov for 40.000 flere med IT-utdanning i Norge?

Les om studiene

Våre to eksperter er enige om at det vil være stort behov for deg, enten du velger dataingeniør eller IT og informasjonssystemer.

– Det står mye informasjon om de to studiene på studiesidene deres. Der ligger også studieplaner som viser hvilke fag du skal gjennom, sier Olaf Hallan Graven og Marius Rohde Johannessen.

Ved å sette deg litt inn i studieplanene vil du derfor kunne lettere se hva som passer for akkurat deg, ut fra dine interesser.