Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene
en Meny close

Tresemesterordningen (TRES) – ingeniørutdanning for deg som mangler matte og fysikk

Opptak til ingeniør krever fordypning i matematikk og fysikk. TRES gir deg som ikke har fordypning i disse emnene, mulighet til å starte på ingeniørstudier.

9
Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold
ingeniørstudenter i lab

Hva er tresemesterordningen (TRES)?

Tresemesterordningen er en kvalifisering for deg som ikke har fordypningen du trenger i matematikk og fysikk fra videregående skole for opptak til ingeniørutdanning. Gjennom sommeren underviser vi deg derfor i matematikk og fysikk, og på den måten tjuvstarter du på ingeniørutdanningen.

Undervisningen videreføres i høstsemesteret og kommer i tillegg til ordinær undervisning for ingeniørutdanningen din. 

 

Slik fungerer tresemesterordningen

Tresemesterkurset starter allerede i juni med et seks uker langt sommerkurs i matematikk. Sommerkurset har en avsluttende prøve som må bestås.  

I høstsemesteret fortsetter undervisningen i matematikk og fysikk i tillegg til ingeniøremnene dine. Det kreves minimum åtti prosent oppmøte i TRES-fagene i alle tre semestre. Det er obligatoriske prøver og innleveringer i begge emner som må godkjennes.

Undervisningen i matematikk har en avsluttende eksamen i slutten av høstsemesteret. Undervisningen i fysikk vil foregå både i høst- og vårsemester. Fysikkemnet har avsluttende vurdering i vårsemesteret.

En forutsetning for å fortsette på andre studieår er at du som TRES-student har bestått emnene i både fysikk og matematikk innen utgangen av første studieår. Sommersemesteret gir ikke studiepoeng alene, men er en integrert del av den treårige bachelorutdanningen i ingeniørfag (180 studiepoeng).

Undervisning sommeren 2023:

  • Matematikk: uke 25, 26, 27, 28, 30 og 31
  • Undervisningsfri uke 29

Detaljert fremdrifts- og timeplan fås ved studiestart.

– Å velge en ingeniør­utdanning er smart. Alltid.

Det er ingeniørene som skal redde verden!

Hans Petter Havdal, CEO Semcon