Ønsker du å utdanne deg til det samfunnet har behov for, gå ut i en sikker jobb og tjene bra? Da kan ingeniør være et smart valg. 

Kompetansen til ingeniører og teknologer ligger høyt på bedriftenes ønskeliste. Jobben handler om å se nye muligheter, designe nye løsninger, lage nye duppeditter og finne nye metoder som bidrar til en bedre verden.

Sjekk hva du kan tjene som nyutdannet ingeniør og hvor mye lønna ligger på etter hvert. 

Snittlønn for ingeniører 

Ingeniørorganisasjonene NITO og Tekna regner ut hva ingeniører får i gjennomsnittlig årslønn. 

Med master i teknologi tjener du som oftest betydelig mer i måneden enn med bachelor i ingeniørfag. 

For eksempel tjener en byggingeniør i snitt 735 120 kroner per år i privat sektor, ifølge Tekna. Her kan det lønne seg å ta to ekstra år på universitetet, da blir årslønnen fort 843 120 kroner for en sivilingeniør innen bygg og anlegg.

Sivilingeniør er en beskyttet yrkestittel for kandidater med master i teknologi, eller Master of Science som graden heter på engelsk, forkortet MSc.

Lønnsstatistikken er ingen tariff, men tallene er et hjelpemiddel for deg i forhandling om egen lønn. Siste statistikk er fra 14. august 2023.

Årlig snittlønn for NITO-medlemmer (bachelor i ingeniørfag):

  • Ingeniør i privat sektor: 782 551 kroner.
  • Ingeniør i offentlig sektor: 702 862 kroner (stat) og 703 093 kroner (kommune) 
  • Begynnerlønn i privat sektor: 568 135 kroner.
  • Begynnerlønn i offentlig sektor: 596 106 kroner.

Årlig snittlønn for Tekna-medlemmer (master i naturvitenskap eller teknologi): 

  • Sivilingeniør i privat sektor: 963 145 kroner.
  • Sivilingeniør i offentlig sektor: 743 426 kroner (stat) og 762 468 kroner (kommune)
  • Begynnerlønn i privat sektor: 596 399 kroner.
  • Begynnerlønn i offentlig sektor: 563 071 (stat) og 627 663 (kommune)

Når lønnen skal vurderes, må arbeidsgiver også ta hensyn til dine individuelle kvalifikasjoner, stillingens ansvars- og arbeidsområde og andre relevante faktorer.

En anbefaling er at du forhandler lønn når du skal inn i din første jobb. Begynnerlønnen legger nemlig grunnlaget for lønnsutviklingen.

Slik kan du bli ingeniør 

Hos USN kan du velge mellom flere veier til å bli ingeniør, også du som mangler fordypningen som kreves i matematikk og fysikk. Har du relevant fagbrev, kan du starte på ingeniørutdanning via y-veien. 

Ønsker du masterutdanning, tar du to år i tillegg etter fullført bachelor. Når du har studert teknologi tilsvarende 5-årig master, tildeles du graden master i teknologi (MSc). Noen av disse masterprogrammene gir deg også rett til å bruke yrkestittelen sivilingeniør. 

Uansett om du velger tre eller fem års utdanning innen ingeniørfag, får du kompetanse som blir avgjørende i kampen for et bærekraftig samfunn.

Hvem passer som ingeniør? 

Om du er jente eller gutt, ingeniøryrket passer like godt for begge kjønn. Yrket krever ikke fysisk styrke, men en smart hjerne. 

Som ingeniør er du både oppfinner og problemløser.

Ingeniøren kan designe løsninger for raskere kutt i klimagassutslipp og løsninger på plast i havet.

Ingeniøren kan også bidra i kampen mot hackerangrep og spiller en viktig rolle for fremtidens helseteknologi.

Det er 5 ulike veier for å bli ingeniør

5 ulike veier for å bli ingeniør

Ønsker du å bli ingeniør, men mangler realfag? Vi viser deg fire andre veier for å fullføre en ingeniørutdanning.