info
byggingeniør studenter på byggeplass

Bachelor i ingeniørfag, byggingeniør

Vil du planlegge, bygge og utvikle omgivelsene samfunnet vårt trenger? Alt fra boliger og næringsbygg til vei, bane, vann og avløp? Som byggingeniør har du en teknologisk utdanning som gir jobbmuligheter i bygg- og anleggsbransjen i Norge og utlandet.

Hvilken studieretning ønsker du å ta?

Du kan velge mellom studieretningene konstruksjon og byggdesign eller plan og infrastruktur. Retningene er like første studieåret, og du har dermed mulig til å bytte retning frem til oppstart av 2.-klasse.

Du kan søke opptak gjennom a-vei (for deg med generell studiekompetanse og fordypning i matematikk og fysikk), y-vei (for deg med yrkesfaglig bakgrunn og relevant fagbrev) og Tresemesterordningen (TRES) (for deg med generell studiekompetanse uten fordypning i matematikk og fysikk). Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til disse studiene, kan du søke forkurs eller realfagskurs.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Sommer 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Sommer 2024

Hvorfor byggingeniør?

Byggingeniøren er sentral i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn og for å redusere skader på miljøet, mennesker og klima. Ingeniører trengs til å jobbe med store utbygginger av vei og bane, velge materialer og løsninger for bærekraftige bygg, oppgradere gamle bygninger, fornye og bygge ut vannforsyning og avløpssystemer, samt lede byggeprosjekter i alle størrelser og stadier.

Bygninger og infrastruktur skal tilpasses klimaendringer, og samfunnet skal utvikles ved å samordne arealbruk og infrastrukturutbygging. Bygg- og anleggsbransjen driver innovasjon innenfor byggematerialer og byggemetoder, samt planlegging og bygging ved hjelp av teknologier som 3D-modellering og AR.

Hva slags jobb får du?

Som byggingeniør har du mange jobbmulighetene, både i Norge og i utlandet. 

Du kan for eksempel jobbe som:

  • rådgivende ingeniør
  • prosjektleder
  • anleggsleder
  • planlegger
  • kontrollingeniør

Hele eiendomssektoren blir boltreplassen din, og du kan være med på å skape et grønnere samfunn med smarte løsninger som krever mindre energi.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har tett kontakt med industri og næringsliv i regionen for å sikre relevant undervisning arbeidslivet faktisk har bruk for.

Vi engasjerer blant annet gjesteforelesere fra arbeidslivet, du får delta på ulike bedriftsbesøk og vi arrangerer karrieredager på campus med besøk fra potensielle arbeidsgivere. Flere av våre studenter får sommerjobb i bransjen, og du kan velge emnet "Ingeniørpraksis". 

I tredje studieår skriver du bacheloroppgaven din, og jobber med en problemstilling som du vil møte som ingeniør i arbeidslivet. Oppgaven gjør du som regel i samarbeid med en aktuell bedrift.

Videre utdanningsmuligheter

Etter endt bachelor kan du søke deg videre på mastergradstudier med stor valgfrihet i innhold og sted. Se en oversikt over våre mastertilbud innen ingeniørfag her.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av byggingeniør i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.