info
Lyst til å besøke universitetet? Bli med på åpen dag 23. eller 30. mars!
Bachelor i ingeniørfag, byggingeniør

Bachelor i ingeniørfag, byggingeniør

I studiet får du kunnskapen du trenger for å planlegge, bygge og utvikle omgivelsene samfunnet vårt trenger. Alt fra boliger og næringsbygg til vei, bane, vann og avløp. Som byggingeniør har du en teknologisk utdanning som gir jobbmuligheter i bygg- og anleggsbransjen i Norge og utlandet.

Hvilken studieretning ønsker du å ta?

Du kan velge mellom studieretningene konstruksjon og byggdesign eller plan og infrastruktur. Disse retningene er like det første året, og derfor det er mulig å bytte retning frem til oppstart av 2. klasse.

Du kan søke opptak til dette studiet gjennom A-vei (for deg med generell studiekompetanse og fordypning i matematikk og fysikk), Y-vei (for deg med yrkesfaglig bakgrunn og relevant fagbrev) og TRES (for deg med generell studiekompetanse uten fordypning i matematikk og fysikk). Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til disse studiene, kan du søke forkurs eller realfagskurs.

Hvorfor byggingeniør?

Byggingeniøren er sentral i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn og for å redusere skader på miljøet, mennesker og klima. Ingeniører trengs til å jobbe med store utbygginger av vei og bane, velge materialer og løsninger for bærekraftige bygg, oppgradere gamle bygninger, fornye og bygge ut vannforsyning og avløpssystemer, samt lede byggeprosjekter i alle størrelser og stadier.

Bygninger og infrastruktur skal tilpasses klimaendringer, og samfunnet skal utvikles ved å samordne arealbruk og infrastrukturutbygging. Bygg- og anleggsbransjen driver innovasjon innenfor byggematerialer og byggemetoder, samt planlegging og bygging ved hjelp av teknologier som 3D-modellering og AR.

Hva slags jobb får du?

Som byggingeniør er jobbmulighetene mange både i Norge og utlandet. 

Du kan jobbe som rådgivende ingeniør, prosjektleder, anleggsleder, planlegger eller kontrollingeniør. Hele eiendomssektoren blir din boltreplass, og du kan være med på å skape et grønnere samfunn med smarte løsninger som krever mindre energi.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har tett kontakt med industri og næringsliv i regionen for å sikre relevant undervisning arbeidslivet faktisk har bruk for.

Vi engasjerer blant annet inn gjesteforelesere fra arbeidslivet, du får delta på ulike bedriftsbesøk og vi arrangerer karrieredager på campus med besøk fra potensielle arbeidsgivere. Flere av våre studenter får sommerjobb i bransjen, og du kan velge emnet "Ingeniørpraksis". 

I tredje studieår skriver du bacheloroppgaven din, og jobber med en problemstilling som du vil møte som ingeniør i arbeidslivet. Oppgaven gjør du som regel i samarbeid med en aktuell bedrift.

Videre utdanningsmuligheter

Etter endt bachelor kan du søke deg videre på mastergradstudier med stor valgfrihet i innhold og sted.


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om ingeniørutdanningene våre. Vi vil sende deg studentintervjuer, praktisk informasjon og karrieremuligheter.

Meld meg på

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av byggingeniør i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Hvilken studieretning ønsker du å ta?

Du kan velge mellom studieretningene konstruksjon og byggdesign eller plan og infrastruktur. Disse retningene er like det første året, og derfor det er mulig å bytte retning frem til oppstart av 2. klasse.

Du kan søke opptak til dette studiet gjennom A-vei (for deg med generell studiekompetanse og fordypning i matematikk og fysikk), Y-vei (for deg med yrkesfaglig bakgrunn og relevant fagbrev) og TRES (for deg med generell studiekompetanse uten fordypning i matematikk og fysikk). Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til disse studiene, kan du søke forkurs eller realfagskurs.