Hvilke yrker, fagområder, utdanningstyper og utdanningsnivåer har bedriftene behov for? Hvilke fagarbeidere og ingeniører har de mest behov for?

Kompetansedirektør Are Turmo i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) svarer deg. Svarene hans er basert på NHOs kompetansebarometer, en årlig undersøkelse blant medlemsbedriftene om hva slags kompetanse bedriftene har behov for de neste fem årene. 

– Ingeniører og fagarbeidere er de mest etterspurte utdanningene blant bedriftene.

Portrett av Are Turmo i NHO

Kompetansedirektør Are Turmo i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Vil du være med på fremtidsreisen? Are sier at nesten halvparten av NHOs medlemsbedrifter sier de har behov for ingeniører de neste fem årene. Så mulighetene er mange for deg som vurderer - eller utdanner deg til ingeniør. 

Hva slags ingeniører vil næringslivet ha? 

– Norge har færre studenter innenfor teknologi og realfag enn land det er naturlig å sammenligne oss med. For å ivareta kompetansebehovene i bedriftene og nye satsningsområder for norsk konkurransekraft, må det utdannes flere innenfor disse fagområdene, fortsetter NHOs kompetansedirektør. 

Med en ingeniørutdanning hos oss får du være med å skape nye teknologiske løsninger og produkter for fremtiden.

Som ingeniør får du bidra til det grønne skiftet og løse store samfunnsproblemer innen mange bransjer

Seks av ti NHO-bedrifter mangler ansatte med rett kompetanse. Ifølge Are Turmo vil bedriftene få et større behov for ingeniører og tekniske fag de neste fem årene som følge av digitalisering og automatisering. – Den teknologiske utviklingen vil gjøre teknisk kompetanse stadig viktigere fremover 

NHOs medlemsbedrifter etterlyser særlig disse ingeniørene: 

Hva gjør en ingeniør?

Vurderer du å bli ingeniør, men er ikke helt sikker på hva en ingeniør jobber med?

Derfor bør du bli ingeniør 

Som ingeniør er du involvert i utviklingen av mange av tingene rundt oss som for eksempel bygninger, fly, datamaskiner, matvarer, vaksiner og avansert utstyr til sykehus og industri. 

USNs ingeniørstudenter er helt avgjørende for å løse dagens og fremtidige samfunnsutfordringer

Her er noen av fordelene ved å studere til ingeniør ved USN: 

  • Du får jobbe med reelle produkter sammen med bedriftene
  • Det er tett bånd mellom studentene
  • Tett bånd mellom studenter og undervisere
  • Våre studenter får være med i forskningsprosjekter

USN Expo - utstilling for våre ingeniørstudenter

Dessuten får du vise frem oppfinnelsen din på teknologimessen USNexpo, hvor kanskje din fremtidige arbeidsgiver dukker opp?

Expo lokker til seg mange bedrifter. I denne videoen får du et glimt fra messen: