Hvilke yrker, fagområder, utdanningstyper og utdanningsnivåer har bedriftene behov for? Hvilke fagarbeidere og ingeniører har de mest behov for?

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) oppfordrer deg til å velge utdanning for det grønne skiftet.  

– Håndverksfag, ingeniør og tekniske fag er de mest etterspurte fagområdene blant bedriftene, sier kompetansedirektør Are Turmo.

Svarene hans er basert på kompetansebarometeret, som er NHOs årlige undersøkelse blant medlemsbedriftene om hva slags kompetanse bedriftene har behov for. 

Hva slags ingeniører vil næringslivet ha? 

Vil du være med på fremtidsreisen? Den teknologiske utviklingen vil gjøre teknisk kompetanse stadig viktigere.

Nesten halvparten av NHOs medlemsbedrifter sier de har behov for ingeniør og tekniske fag. Mulighetene er dermed mange for deg som vurderer å bli ingeniør eller som allerede utdanner deg til ingeniøryrket. 

– Norge har færre studenter innenfor teknologi og realfag enn land det er naturlig å sammenligne oss med. For å ivareta kompetansebehovene i bedriftene og nye satsningsområder for norsk konkurransekraft, må det utdannes flere innenfor disse fagområdene, sier NHOs kompetansedirektør. 

Med en ingeniørutdanning hos oss får du være med å skape nye teknologiske løsninger og produkter for fremtiden.

Som ingeniør får du bidra til det grønne skiftet og løse store samfunnsproblemer innen mange bransjer.

NHOs medlemsbedrifter etterlyser særlig disse ingeniørene: 

Ingeniørstudent ved USN

Hva gjør en ingeniør?

Vurderer du å bli ingeniør, men er ikke helt sikker på hva en ingeniør jobber med?

Derfor bør du bli ingeniør 

Som ingeniør er du involvert i utviklingen av mange av tingene rundt oss som for eksempel bygninger, fly, datamaskiner, matvarer, vaksiner og avansert utstyr til sykehus og industri. 

USNs ingeniørstudenter er helt avgjørende for å løse dagens og fremtidige samfunnsutfordringer

Her er noen av fordelene ved å studere til ingeniør ved USN: 

  • Du får jobbe med reelle produkter sammen med bedriftene
  • Det er tett bånd mellom studentene 
  • Du har tilgjengelige faglærere
  • Du får være med i forskningsprosjekter
  • Du blir en del av et mangfoldig og internasjonalt studiemiljø
  • Du får prøvd deg godt i yrket i praksis 

Ingeniørstudentene viser seg frem på USNexpo  

Dessuten får du vise frem hva du kan og oppfinnelsen du har skapt på teknologimessen USNexpo. Her er muligheten stor for at din fremtidige arbeidsgiver dukker opp.

I denne videoen får du et glimt fra messen: