info
Lyst til å besøke universitetet? I november kan du besøke tre av våre studiesteder. Bli med på åpen dag!

Bachelor i ingeniørfag, maskiningeniør

Samfunnet har et stort behov for kreative og nyskapende mennesker. Som maskiningeniør har du muligheten til bidra gjennom å utvikle fremtidens produkter. Du vil være involvert i alt fra idèfase, utviklingsfase og produksjon av mange av de produktene vi vil bruke til daglig.

Hvilken studieretning ønsker du å ta?

Du kan velge mellom studieretningene produktutvikling, produktdesign eller konstruksjonsteknikk. Disse retningene er like i det første året, og det er derfor mulig å bytte retning frem til oppstart av 2. klasse.

Du kan søke opptak til dette studiet gjennom A-vei (for deg med generell studiekompetanse og fordypning i matematikk og fysikk), Y-vei (for deg med yrkesfaglig bakgrunn og relevant fagbrev) og TRES (for deg med generell studiekompetanse uten fordypning i matematikk og fysikk). Om du ikke oppfyller opptakskravene til disse studiene, kan du søke forkurs eller realfagskurs.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Sommer 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Sommer 2024
Kongsberg
På campus
Heltid
Høst 2024
Kongsberg
På campus
Heltid
Høst 2024
Kongsberg
På campus
Heltid
Sommer 2024

Hvorfor maskiningeniør?

En maskiningeniør kalles ofte for en all-round ingeniør og har en svært sentral rolle i det moderne samfunnet. En dyktig maskiningeniør har mange gode sider. Han er kunnskapsrik, kreativ, har samarbeidsevner og er i tillegg praktisk orientert. 

Som maskiningeniør jobber du ofte med å utvikle produkter. Du får jobbe i team med andre ingeniørstudenter som studerer data og elektro, og hvem vet, kanskje lager dere en genial prototype som ingen har tenkt på før?

Alle produktene vi bruker har en funksjon og et design, og begge deler er viktige. I vårt studium i maskinteknikk bruker du moderne teknologi og moderne arbeidsmetoder til å skape nye, kreative produkter. Dyktige ingeniører kreves for å skape funksjonelle og attraktive produkter, og studenter fra USN pleier raskt å få spennende stillinger.

Det grønne skiftet gir mange nye muligheter for deg som maskiningeniør. Kunnskapen din er nødvendig for å finne miljøvennlig løsninger til nesten alle produktene vi bruker til vanlig – fra biler til droner.

Målet med studieprogrammet er å utdanne ansvarsfulle og miljøbevisste ingeniører som kan være med på å utvikle nye tekniske løsninger og produkter. I dette studiet vil du lære profesjonelle arbeidsmetoder. Du lærer om bruken av moderne dataprogrammer for å beregne og å simulere mekaniske prosesser og for å utforske mulighetene ved industridesign gjennom eksperimenter.

Gjennom interessante oppgaver i tett samarbeid med regional industri får du også muligheten til å utvikle deg innen nytenkning og innovasjon.

Underveis i studiet får du også muligheten, sammen med andre studenter, til å vise frem det du kan på studentmessen USNexpo.

 

 

Hva slags jobb får du?

Det finnes fortsatt mange problemer som ikke er løst. Ny teknologi åpner også for mange muligheter som vi ikke hadde før.  Som maskiningeniør er jobbmulighetene mange. Alle typer bedrifter som driver med konstruksjon og produktutvikling vil ha bruk for kunnskapen din.

  • Du kan jobbe som designer med avanserte 3D-programmer for å finne opp og tegne ulike produkter.
  • Du kan jobbe som prosjektingeniør med analyse og beregninger av ulike problemstillinger. Slike jobber innebærer også ofte en teamlederrolle. Du vil da få ansvar for kontakt både med kunder og med andre fagpersoner i bedriften du jobber i.
  • Du kan få jobb som serviceingeniør, hvor du vil reise rundt og foreta installasjoner, reparasjoner og vedlikehold på avansert teknisk utstyr.

Som maskiningeniør har du mulighet til å jobbe i mange ulike bransjer. Mekaniske komponenter finnes overalt: i biler, båter, oljeplattformer, bruer, flyplasser, men også i telefoner, klokker, barnevogner og lignende. Du kan være med å designe slike produkter.

Kanskje du ønsker å bruke din kunnskap om konstruksjon og produktutvikling for å løse verdens vannforsyningsproblemer? 

Industrien har et stort behov for maskiningeniører, og de fleste av studentene fra studiet får jobb før de er ferdig.

Kontakt med arbeidslivet

USN samarbeider tett med høyteknologiske bedrifter, og du kan derfor allerede som student være med å utvikle produkter for industrien.

Fagfolk med bred erfaring fra næringslivet er gjesteforelesere i mange av fagene og sikrer deg relevant undervisning. Du deltar på bedriftsbesøk hos aktuelle bedrifter og skriver prosjektoppgaver og bacheloroppgaven i tett samarbeid med en bedrift. Valgemnet «Ingeniørpraksis» arrangeres i samarbeid med næringsvirksomheten i regionen, og studenter får bruke sin teoretisk og praktiske kunnskap til å løse reelle ingeniøroppgaver.

Hvert år arrangeres det karrieredager på campus med besøk fra næringsliv og industri. Flere av våre samarbeidspartnere tilbyr også sommerjobber til studenter.

Er du kvalifisert kan du også ta siste året over to år og jobbe 50% ute i en bedrift for å få relevant yrkeserfaring.

Dette lærer du 

Under studiet lærer du blant annet om utvikling og design av produkter med tanke på konstruksjonsmaterialer, dimensjonering av konstruksjoner og 3D-modellering.

En konstruksjon blir utsatt for mange typer belastninger som må tas hensyn til under utvikling og design, og avansert programvare brukes for å sjekke at konstruksjonene tåler belastningene. Riktig valg av materiale for konstruksjoner avhenger av blant annet belastning, hvordan konstruksjonen tilvirkes og sammenstilles.

Du lærer også om termodynamikk, fluidmekanikk, måleteknikk og automatisering. I tillegg har du viktige grunnlagsfag som matematikk og fysikk.

I det siste studieåret ligger fokuset på valgfag og bacheloroppgaven. Her har du mulighet til å velge fag og prosjekt etter dine egne interesser.

Små og store prosjekter gjennom ingeniørstudiet gir deg praktisk øvelse i produktdesign. Her får du utfordret og trent dine evner til å få frem nye løsninger både rundt funksjonalitet og form, og ikke minst bærekraftig produksjon. Hos oss kan du boltre deg med 3D-printere, det siste innen 3D-programvare, laserkuttere og velutprøvde verksteder og laboratorier.  

Ulike typer ingeniører jobber ofte sammen for å finne de beste løsningene. Gjennom tverrfaglige prosjekt- og bacheloroppgaver får du kompetanse innen prosjektarbeid, og innsikt i hva andre ingeniører kan bidra med i fellesprosjekter. 

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier både hos USN og ved andre læresteder i Norge og utlandet..

Som ferdig utdannet maskiningeniør kan du søke opptak til masterstudiene Energy and Environmental Technology eller Process Technology ved USN campus Porsgrunn, master i maritim ledelse og master i mikro- og nanosystemteknologi ved USN campus Vestfold eller masterstudier i Systems Engineering ved campus Kongsberg.

Se en oversikt over våre mastertilbud innen ingeniørfag her.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av maskiningeniør i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

Hvilken studieretning ønsker du å ta?

Du kan velge mellom studieretningene produktutvikling, produktdesign eller konstruksjonsteknikk. Disse retningene er like i det første året, og det er derfor mulig å bytte retning frem til oppstart av 2. klasse.

Du kan søke opptak til dette studiet gjennom A-vei (for deg med generell studiekompetanse og fordypning i matematikk og fysikk), Y-vei (for deg med yrkesfaglig bakgrunn og relevant fagbrev) og TRES (for deg med generell studiekompetanse uten fordypning i matematikk og fysikk). Om du ikke oppfyller opptakskravene til disse studiene, kan du søke forkurs eller realfagskurs.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Sommer 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Sommer 2024
Kongsberg
På campus
Heltid
Høst 2024
Kongsberg
På campus
Heltid
Høst 2024
Kongsberg
På campus
Heltid
Sommer 2024