student på systems engineering

Master of Science in Systems Engineering (industrimaster)

Kongsberg - Deltid

Lær om tverrfaglig teknologiutvikling og led industrien i det grønne skiftet. Systems Engineering er det ultimate verktøyet for å skape konkurransedyktige produkter, systemer og tjenester. Industrimasteren gir deg en unik mulighet til å jobbe i en attraktiv bedrift samtidig som du studerer.

 • Søknadsfrist: 15.04.2024
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Kongsberg
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Søkekode: 7113
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall studieplasser: 25
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hva er industrimaster?

Industrimasteren vår utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med industrien vi utdanner for. Du studerer femti prosent og jobber femti prosent med lønn i en relevant bedrift. Bli med å ta reelle problemstillinger inn i klasserommet, og bring ny kunnskap tilbake til bedriften. 

– Kombinasjonen av studier og jobb gir merverdi til både bedrift og student og skaper et sterkt fundament til deg som ingeniør.

Mathias Kartay, industrimasterstudent hos Technip FMC

Partnerbedrifter

Vi samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale høyteknologibedrifter hvor studentene våre jobber. Bedriftene mottar informasjon om søkerne fra oss, og velger om de vil invitere til intervjuer og starte en rekrutteringsprosess. Dersom det blir match mellom kvalifisert student og bedrift, kan studenten starte studier og samtidig jobbe i halv stilling i partnerbedriften fra midten av august og i tre år.

Partnerbedrifter for Systems Engineering

Hvorfor industrimaster i Systems Engineering?

Systems Engineering brukes i komplekse prosjekter som romfartøydesign, energisystemer, forsvarsindustri, databrikkedesign, robotikk, programvareintegrasjon og smarte byer. Metoden er anerkjent hos blant andre bilindustrien og energibransjen, innen databehandling, nettverk, kommunikasjon, innovasjon og produktutvikling.

Industrimasteren gir deg en blanding av ingeniør-, teknologi- og ledertrening, og du vil være kvalifisert til å delta og lede utviklingen av store, komplekse systemer som krever involvering av mange fagområder. Systems Engineering er det ultimate verktøyet for å skape konkurransedyktige produkter, systemer og tjenester.

Studiet er svært ettertraktet av i mange bransjer, og vil gi deg en unik mulighet til å jobbe i en høyteknologisk bedrift med lønn, samtidig som du studerer. På den måten kan du vokse inn i rollen som ingeniør og forberede deg til å møte industriens behov for effektivitet og nye arbeidsmetoder.

Dette studiet er det opprinnelige industrimasterstudiet, og fått nasjonal pris for kvalitet og innovasjon i utdanning. Det har også vært en av teknologipilotene til NHO, som bruker modellen som eksempel på beste praksis.

«We have used your programmes as shining examples wherever we go – and told people to look to USN. And we certainly hope many will follow your example»

Rune Foshaug, avdelingsdirektør Kompetanse og innovasjon i NHO

Masterstudiet er beregnet på deg som har fullført bachelorstudiet og ikke startet i en jobb. For deg som allerede jobber som ingeniør, kan du velge å ta Systems Engineering på deltid eller enkeltkurs i Systems Engineering.

Hva slags jobb får du?

Etter å ha fullført programmet, er døren åpen for en spennende karriere med mange valgmuligheter. Omfattende arbeidserfaring i kombinasjon med en tverrfaglig mastergradsutdanning gjør deg svært ettertraktet av arbeidsgivere i en rekke ulike bransjer.

Det å være delvis ansatt i en industri mens du studerer gir deg en større mulighet for å få en god jobb etter fullført utdannelse. Du vil være kvalifisert for tekniske og lederstillinger på tvers av bransjer, inkludert Energi, IT, romfart og forsvar, konstruksjon, maritim, helsetjenester, transport og logistikk. Mange studenter fortsetter i bedriften hvor de jobbet under studiet

Vil du vite mer om karrieremulighetene dine med industrimaster i Systems Engineering? Sjekk YouTube-videoene med studentene Ida Sofie og Sveinung.

Kontakt med arbeidslivet

Industrimasterprogrammet tilbyr en unik kobling mellom arbeidsliv og akademia. Ingeniørmiljøet på campus Kongsberg har et godt rykte hos industrien og næringslivet i regionen. Vi samarbeider tett og godt med mange store og små teknologibedrifter for å sikre relevant undervisning. Mye av læringen skjer i bedriften du jobber i.

Programmet har mer enn 60 partnere over store deler av landet. Blant disse er store industrileverandører som Kongsberggruppen, TechnipFMC, Aker Solutions, Siemens, energiselskaper, entrepreneurselskaper, oppdrett, teknologiselskaper, statlige selskaper som forsvarsmateriell, dataleverandører, oppstartsselskaper og innovasjonsselskaper.

Foreleserne på Systems Engineering har lang industrierfaring, og forskergruppen på Systems Engineering (NISE) søker å utføre industrirelevant forskning i verdensklasse. Gruppen leder viktige fagfora som Kongsberg Systems Engineering Event og Systems Engineering Study Group

Dette lærer du

Denne Industrimasteren vil gi deg en grundig forståelse av Systems Engineering, som er en helhetlig tilnærming til utvikling av komplekse systemer. Du vil lære om design, utvikling, testing og drift av systemer som består av mange forskjellige elementer.

Du vil få undervisning i systematisk tenking og metoder for å håndtere kompleksitet. Dette vil omfatte modellering og simulering, systemarkitektur, kravstyring, integrasjon av systemer og systemevaluering. Du vil lære å lage systemer som vi kan stole på, med høy kvalitet, som forandrer seg, som tar hensyn til miljø, og som bedriften din kan tjene penger på. Livssyklus og sirkulærøkonomi er andre viktige aspekter. I tillegg vil du lære om teknologiske, økonomiske og bærekraftaspekter ved å utvikle store systemer, samt lederkompetanser og prosjektstyring. Du vil også ha mulighet til å velge mellom fordypning i flere fagområder i USN og i andre universiteter både i Norge og i utlandet.

Du kan velge å spesialisere deg i et område avhengig av din faglige bakgrunn, jobben din, hva arbeidsgiveren din trenger og hva du har lyst til å jobbe med i fremtiden. Eksempler er: Systems Engineering, Subsea Engineering, Embedded Systems, Computer Science, Business and Management, Industrial Domain, og Bærekraft. Andre fordypninger ved andre høyskoler eller universiteter er også et alternativ.

Studiet er lagt opp for å gi deg den optimale læringsopplevelsen. Undervisningen er organisert som samlinger, og dette gir deg muligheten til å lære gjennom både teori og praksis. Hvert av fagene har en ukes intensiv undervisning, etterfulgt av ti uker med fokus på en prosjektoppgave. Studiet består av 4-5 intensive undervisningsuker per år. Disse ukene skjer undervisningen på campus Kongsberg, som byr på et bredt og sosialt studentliv.

Vi samarbeider med bedrifter over store deler av Norge. Dette gir en svært fleksibel ordning for deg som ønsker å bo andre steder i landet og samtidig ta masterstudiet.

Videre utdanningsmuligheter

Når du har fullført mastergraden, vil du være kvalifisert for mange teknologirettede doktorgradsstudier i Norge og utlandet. 

Se også oversikt over etter og videreutdanningskurs i Systems Engineering her, og sjekk også nyttige fagfora som Kongsberg Systems Engineering Event og Systems Engineering Study Group for videre faglig oppdatering.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Systems Engineering (industrimaster) i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2024 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2023 høst

warning Studiemodellen for "2024 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

Fullført og bestått bachelor i ingeniør- eller realfag eller tilsvarende. Andre naturvitenskapelige og/eller teknologiske bachelorgrader kan også kvalifisere, forutsatt at de inneholder minst 20 studiepoeng i matematikk og/eller statistikk eller fysikk.

For alle søkere, kreves også følgende: 

 • Du må oppfylle språkkravene i engelsk
 • Søkere må være tilbudt en jobb i en relevant bedrift som passer inn i industrimasterprogrammet. USN skaffer bedriftsplasser gjennom sine partnerbedrifter. Du kan også søke med egen arbeidsplass, men for å få opptak må bedriften du jobber for inngå partneravtale med USN.

Dokumentasjonskrav for opptak til industrimaster

 • Du må laste opp vitnemål og karakterutskrift til søknadsweb (selv om du er student ved USN), slik at vi kan sende dokumentene dine videre til våre samarbeidspartnere før intervjurundene
 • CV lastes opp på søknadsweb
 • Du må også fylle ut dette nettskjemaet

Annen viktig informasjon

 • Søkere som er faglig kvalifisert, vil få tilsendt lenke til å gjennomføre et asynkront videointervju. Der vil man bli stilt spørsmål om følgende kompetanser: 
  • Motivasjon
  • Personlige egenskaper
  • Ambisjoner
   ​​​​

Det stilles ett spørsmål til hver kompetanse (totalt 3 spørsmål), og det gis mellom 1-1,5 minutt på å svare på hvert spørsmål. Det er forventet at søkere skal kunne fortelle noe om sin motivasjon, sine personlige egenskaper og ambisjoner. 

De mest egnede søkerne blir etter dette innkalt til å gjennomføre intervjurunder eller annen rekrutteringsprosess med aktuelle bedrifter. 
 

 • Søkere uten oppholdstillatelse som gir grunnlag for varig opphold, vil ikke bli innkalt til intervju. Dette er grunnet i at studiet ikke gir studentvisum/Please note that applicants without permanent residence permit will not be considered for an interview, as the industry master doesn't qualify for a studentvisa.