Språkkrav i norsk og engelsk

Krav til norsk og engelsk for studier som har norsk som undervisningsspråk

Alle søkere med utenlandsk utdanning må oppfylle kravet til engelsk i GSU-listen i henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning § 2-2.

For å dekke språkkravet i norsk må ett av følgende kriterier må være oppfylt:

Fag, test eller eksamen

Karakter

Norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer)             
fra norsk videregående skole

Fullført og bestått

Test i norsk – høyere nivå, skriftlig (bergenstesten).

Vi gjør oppmerksom på at fra og med 2021 må også muntlig test være bestått.                        

Bestått (nåværende test) / 450 poeng (før 2009)

Trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene 

Fullført og bestått

Høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk               
og samfunnskunnskap for utenlandske studenter

Fullført og bestått

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge/Vox

B2 på alle delprøver

 

Ekstra krav til norsk for lærerutdanninger

Skal du få opptak til en grunnskolelærer-, faglærer- eller lektorutdanning er det ekstra krav til norsk og du må du oppfylle ett av følgende krav:

Fag, test eller eksamen

Karakter

Norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer( fra norsk videregående skole

3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)

Test i norsk – høyere nivå, skriflig

Vi gjør oppmerksom på at fra og med 2021 må også muntlig test være bestått.       

Bestått (nåværende test) / 450 poeng (før 2009)

Trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene

C/3.0 eller bedre

Høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter

C/3.0 eller bedre

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge/Vox

B2 på alle delprøver

 

Krav til engelsk for studier som har engelsk som undervisningsspråk: 

Det kreves ett av følgende: 

Fag, test eller eksamen

Karakter

Engelsk fellesfag fra norsk videregående skole på Vg1 (140 timer)

4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)

Programfag i engelsk fra norsk videregående skole

Fullført og bestått

TOEFL

80

IELTS (academic)

6,0

Cambridge ESOL Examinations
First certificate in English

B eller bedre

Cambridge ESOL Examinations
Certificate in Advanced English

C eller bedre

Cambridge ESOL Examinations
Certificate of Proficiency

C eller bedre

PTE Academic

59

TELC

Telc English B2 eller

Telc English B2-C1 University 

Alle telc certificates på C1

MELAB

80

Høyere grads studium i engelsk språk eller litteratur

Fullført og bestått

Bachelorgrad fra Australia, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA

Fullført og bestått