Marianne Gimse Lie

Rådgiver
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Adm, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Campus Kongsberg (5373)
Jeg er svært opptatt av studentenes studiehverdag, trivsel og egenutvikling under studietiden, og brenner for studier med høy arbeidslivsrelevans som knytter næringsliv og akademia nærmere hverandre.

Ansvarsområder

 1. Industrimaster i Systems Engineering
 2. Erfaringsbasert master i Systems Engineering (deltid)
 3. Etter- og videreutdanning i Systems Engineering
 4. Lektorutdanningen i realfag og teknologi
 • Koordinerende verneombud for TNM
 • Verneombud for fakultetsadministrasjonen, TNM
 • Koordinerende verneombud for campus Kongsberg
 • Superbruker innen Tilrettelegging for TNM
 • Kongsberg Systems Engineering Event (KSSE), Karrieredager, Graduation, mm.

Kompetanse

 • Cand.scient i fysisk aktivitet og helse (fordypning i psykologi), NIH
 • Cand.Mag, Mellomfagstillegg i helselære- og idrettsbiologi, NIH

 • Mellomfag i kroppsøving, NIH

 • Mellomfag i idrettsadministrasjon, USN

 • Grunnfag i idrett, USN

 • Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens, Handelshøyskolen BI

Jeg har 20 års jobberfaring som rådgiver og KAM (Key Account Manager/kundekontakt) innen ulike bedriftshelsetjenester, 5 års erfaring som idrettslektor på videregående skole, samt over 3,5 år som rådgiver/studieveileder for flere av masterprogrammene ved USN, inkludert Industrimasterprogram og EVU.